ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΙΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για ένταξη της περιοχής του Κάμπου στο Αντικειμενικό Σύστημα Αξιών Ακινήτων, μετά από σχετική γνωμοδότηση που θα ληφθεί από το Σύλλογο Λογιστών Χίου, από συμβολαιογράφους, εφοριακούς και τον Σύλλογο “Οι φίλοι του Κάμπου της Χίου”.

Latest..

Πρόσληψη παιδιάτρου στο δήμο Κω

ΚΩΣ: Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος : «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής … [Read More...]