ΦΙΛΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΩΣ: ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ο Πνευματικός Όμιλος Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ για τις ανάγκες του έργου «Έκδοση 14ου τόμου των Κωακών», καλεί τους ενδιαφερόμενους έως τη Τετάρτη 31/10/2018 στις 12:00 να καταθέσουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στο email: filitas@gmail.com η ταχυδρομικά στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΩΝ ΦΙΛΗΤΑΣ Πλατ. Ελευθερίας – 85300 – Κως Τ.Θ.: 409 – Κως
Διαστάσεις: 17,5 cm X 24,5cm
Σελίδες: 400 ± 20
Χαρτί εσωτερικό: 115 γρ. Velvet με εκτύπωση Α/Μ
Εξώφυλλο: με χαρτί Velvet 300 γρ. και τετραχρωμία.
Βιβλιοδεσία: ραφτή – κολλητό
Αντίτυπα: 400
Συσκευασία: Σε κιβώτια των 30 τεμ.
Παρατηρήσεις:
·Τα κείμενα που θα παραδοθούν στον ανάδοχο θα είναι σε μορφή αρχείου MS Word.·Τα κείμενα δεν χρήζουν γλωσσικής και ορθογραφικής επιμέλειας.·Οι εννοιολογικές και γλωσσικές αλλαγές θα πρέπει πάντα να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που προσιδιάζουν στο γλωσσικό ύφος του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ.·Η σχεδίαση του βιβλίου θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της σύγχρονης τυπογραφίας, χρησιμοποιώντας νόμιμες γραμματοσειρές. Στα κείμενα παρεμβάλλονται γραφικές παραστάσεις και πίνακες μονής και διπλής εισόδου που θα πρέπει να αποδοθούν με πιστότητα ως προς τις αναφορές του κειμένου καθώς και των ενδείξεων των ποσοστών γραφικής αναπαράστασης.·Για το δημιουργικό του σώματος του βιβλίου, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να παραδώσει δύο εναλλακτικές προτάσεις σχεδιασμού, ψηφιακή η offset. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει (τίτλοι, κείμενο, γραφήματα κ. ά.). Η Επιτροπή Εκδόσεων του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις στα προσχέδια που έχουν προσκομισθεί ή τέλος αν κρίνει πως ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποδείξεις να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό.·Η τελική έγκριση για να προχωρήσει σε εκτύπωση το βιβλίο δίδεται από την Επιτροπή Εκδόσεων του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ.H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κ.λπ.) και ανά στάδιο παραγωγής για:
1. Επεξεργασία κειμένου 400 σελίδων ανά 16σέλιδο και τρείς (3) βιβλιογραφικές διορθώσεις, σελιδοποίηση, φιλμ, μοντάζ, σε κάθε 16σέλιδο.2. Αγορά χαρτιού 90 γραμμαρίων γραφής, το 16σέλιδο.3. Εκτύπωση και αγορά χαρτιού εξωφύλλου τετραχρωμία 300 γραμμαρίων velvet.4. Βιβλιοδεσία: κολλητό5. Εκτύπωση 30 αντιτύπων για κάθε εργασία όλων των συνεργατώνΗμερομηνία τελικής παράδοσης του έργου: 30 Ιανουαρίου 2019
Η Επιτροπή Εκδόσεων

Latest..

Χρηματοδότηση 8.000.00 ευρώ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε Σάμο και Β. Αιγαίο

ΣΑΜΟΣ: Με 8 εκατομμύρια ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα ενισχυθούν τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Σάμο και τα άλλα νησιά των νομών … [Read More...]

Γ. ΣΠΙΛΑΝΗΣ: ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ

ΧΙΟΣ : Στη καταληκτική συνεδρίαση του 1ου Επιστημονικού Αναπτυξιακού Συνέδριου Χίου που οργανώθηκε από τους τοπικούς φορείς με την επιστημονική επιμέλεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, … [Read More...]

Έργα σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Σάμου θα συζητηθούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ΣΑΜΟΣ: Τα έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων της Σάμου θα αποτελέσουν θέμα προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης … [Read More...]