Ώρα τελικού για 12 σχολεία του Β.Α. Αιγαίου ανάμεσα τους το ΓΕΛ Μούδρου παρουσία Παυλόπουλου!

ΛΗΜΝΟΣ:
Α/Α
Εκπαιδευτικός
Σχολική μονάδα
Όνομα Ομάδας, Κατηγορία διαγωνισμού

Αθανάσιος Αρίμης
ΓΕΛ Μούδρου
Ήφαιστος
Smart Cities (Λύκεια)

Βασίλειος Μπαρέκος
2ο Γυμνάσιο Σάμου
Kouros
Πρωτέας (Γυμνάσια)

Βασίλειος Μπαρέκος
2ο Γυμνάσιο Σάμου
Aristarchos
Πρωτέας (Γυμνάσια)

Χριστίνα Μπέτζιου
4o Γυμνάσιο Μυτιλήνης
ROBOCOP
Πρωτέας (Γυμνάσια)

Γιασεμή Πανσεληνά
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Πρωτέας (Γυμνάσια)

Νικολάου Αντώνιος
Γυμνάσιο Βροντάδου Χίου
ΠΡΩΤΕΑΣ
Πρωτέας (Γυμνάσια)

Δημοσθένης Κεφαλάς
5o Δ.Σ. Χίου
5ο Δ.Σ. Χίου
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Μόσχος Σαμολαδάς
Δ.Σ. Θυμιανών Χίου
RoboTeam
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Ανδριανή Σαραντίδου
9o Δ.Σ. Μυτιλήνης
Petrifiedrobot
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Τζουρά Μαρία
2o Δ.Σ. Μυτιλήνης
Απίθανοι 2019
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Νιτοδάς Γιώργος
Ρομποτική Πουκαμισάς
Πυθαγόρας
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Τσιγκρέλης Κων/νος
2ο Δ.Σ. Αγ. Κηρύκου Ικαρίας
Τα Καριωτάκια
Αρχιπέλαγος Αιγαίο

Latest..