20 ευρώ πρόστιμο σε όποιον δεν… ανακυκλώνει

ΧΙΟΣ : Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία. Έτσι με δεδομένο ότι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει…πρόστιμο, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Γ. Μπελέγρης, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιηθεί ο κανονισμός καθαριότητας και να επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ σε όποιον αποδεδειγμένα πετάει σκουπίδια γενικής φύσεως στους κάδους ανακύκλωσης αλλά και σ’ αυτούς που πετούν στους οικιακούς κάδους ανακυκλώσιμα υλικά.Στην ίδια συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος θα εισηγηθεί την μείωση των περισσοτέρων προστίμων παραβάσεων καθαριότητας στα 20ευρώ.“Δεν έχει κανένα νόημα”, είπε ο Γ. Μπελέγρης, να ζητάμε χρήματα από δημότες, που αδυνατούν να ανταποκριθούν”.Το θέμα είχε τεθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αλλά επειδή χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 21 συμβούλων, επανέρχεται, μήπως αυτή τη φορά ψηφιστεί..

Latest..