33

ΛΕΣΒΟΣ: Τις εγκρίσεις για τα κονδύλια που αφορούν τις πληρωμές των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έτος 2019, καθώς επίσης και το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης έδωσε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου όπου και θα καταβληθούν σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενισχύσεις προκαταβολής ύψους 120 εκατ. ευρώ. Όπως είχε ενημερώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι πληρωμές αφορούν τους δικαιούχους για τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία, το “ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ”, τις σπάνιες φυλές, τους ορυζώνες, την προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα ‘Αμφισσας και τη μείωση νιτρορύπανσης.
Επισυνάπτονται σε αρχείο οι αποφάσεις
 

Latest..

Ένας καλός οιωνός!

ΧΙΟΣ : Θεωρώ καλό οιωνό Συνεργασίας του Δημοτικού συμβουλίου την τοποθέτηση του Βασίλη Μυριαγκού ως προέδρου της ΔΕΥΑΝΧ για τους εξής συγκεκριμένους λόγους.1) Πρώτο και το καλύτερο … [Read More...]