600.000 ευρώ για αγορά νέων οχημάτων στον Δήμο

ΧΙΟΣ : Το θέμα θα τεθεί προς ψήφιση την Τετάρτη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γ. Μπελέγρης εισηγείται την αγορά ενός οχήματος συμπιέσεως απορριμμάτων, (ο Δήμος έχει δύο χρειάζεται τρία), ενός γερανού για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, ενός κλειστού οχήματος πάλι για την ίδια Υπηρεσία, ενός απορριμματοφόρου των 8 m3, ενός γερανοφόρου για την αποκομιδή γυαλιών, ενός ειδικού οχήματος για την υπηρεσία Πρασίνου και δύο οχήματων 4χ4..

Latest..