79 ΑΔΤΕ-Ευχαριστήριο προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Γράφτηκε στις 10 Ιουλίου 2018. Δημοσιεύτηκε στο Κοινωνία Η Διοίκηση της 79 ΑΔΤΕ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές ευ-χαριστίες της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σάμου, τα οποία στηρίζοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις υπέγραψαν σύμ-βαση συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με ισχύ από την 01 Ιουλίου 2018.Η εν λόγω σύμβαση, που αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα και αφορά όλα τα φαρμακεία Σάμου – Ικαρίας και Φούρνων, δίνει την δυνατότητα στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους να προμηθεύονται τα φάρμακα καταβάλλοντας μόνο τη συμμετοχή της δαπάνης.Η σύναψή της σύμβασης αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τις άριστες σχέ-σεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τους κοινωνικούς φορείς των νησιών της περιο-χής ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ και εντάσσεται στο πλαίσιο του έτους «Μέριμνας Προ-σωπικού» και στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-σιών στα στελέχη του Σχηματισμού.Ο Εκπρόσωπος ΤύπουΙωάννης Καλιός Επίλαρχος

Latest..