796.922 ευρώ για εξοπλισμό στις ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών

ΧΙΟΣ : Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, οι τεχνικές προδιαγραφές και μέρος όρων της επικείμενης Διακήρυξης για την “Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 1.296.923,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα οποία 796.922 ευρώ αφορούν τον εξοπλισμό στις δύο ακαδημίες του νησιού μας.Αναλυτικά προβλέπεται η προμήθεια των εξής, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: ΑΕΝ ΟινουσσώνΑναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας (ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) 320.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)ΑΕΝ Χίου ΕργαστήριοΗλεκτρικών Μηχανών 158.974,36 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)Εργαστήριο Καυσίμων – Λυπαντικών 169.572,65 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)Εργαστήριο Ψύξης – Κλιματισμού 148.376,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Latest..