850.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΙΟΥ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΧΙΟΣ : Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού Χίου – Καρδαμύλων (Τμήματα Θόλος και Παράκαμψη Λαγκάδας)», συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δύο τμημάτων της Εθνικής οδού Χίου – Καρδαμύλων, το πρώτο μήκους περίπου 1,7 χιλιομέτρων στην περιοχή Θόλος μεταξύ Βροντάδου και Συκιάδας και το δεύτερο μήκους περίπου 2,7 χιλιομέτρων στην οδό Παράκαμψης τη Λαγκάδας.

Στο πρώτο τμήμα, στην περιοχή Θόλος μεταξύ Βροντάδου και Συκιάδας, προβλέπεται να κατασκευασθούν:

Νέα ασφαλτόστρωση.
Έργα αντιστήριξης πρανών με συρματοκιβώτια στα τμήματα που τα ανάντη ορύγματα αποτελούνται από χαλαρά γαιώδη εδάφη.
Οδικός φωτισμός στο τμήμα της οδού από το τέρμα του υπάρχοντος ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Θόλος έως την γέφυρα Παντουκειούς.
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο τμήμα που έχει ή πρόκειται να ηλεκτροφωτιστεί έως γέφυρα Παντουκειούς στο ρεύμα προς Καρδάμυλα
Εργασίες διαγράμμισης.

Στο δεύτερο τμήμα, στην οδό Παράκαμψης τη Λαγκάδας, προβλέπονται έργα:

Ασφαλτόστρωσης.
Κατασκευής ερεισμάτων ή επενδεδυμένης τάφρου τριγωνικής ή ορθογωνικής σε τμήματα που έχουν δημιουργηθεί φθορές του ερείσματος της οδού λόγω των όμβριων υδάτων.
Εργασίες διαγράμμισης.
Διευθέτηση της απορροής των όμβριων υδάτων που συγκλίνουν κάθετα στην οδό από παρακείμενο ρέμα προς φρεάτιο οχετού της οδού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 10 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.
 

Latest..