Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνεργων ναυτικών για τις Εορτές Πάσχα 2021

ΛΕΣΒΟΣ:
Ανακοίνωση από το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέργων ναυτικών: Στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας προσωπικού και κοινού λόγω COVID-19 η κατάθεση των δικαιολογητικών στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πάσχα 2021, θα γίνει με τους εξής και μόνο τρόπους:
Στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης θα απευθύνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι του Παραρτήματος (Ο ατομικός τους φάκελος τηρείται σε αυτό).
Οι δικαιούχοι ΠΟΝ Μυτιλήνης οι οποίοι κατοικούν εντός του Νομού Λέσβου θα υποβάλλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με το Παράρτημα μας (τηλ επικοινωνίας: 22510-22273 ή στο 22510-40827) από την 07-04-21 έως την 23-04-21.
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι αποκλειστική. Οι δικαιούχοι ΠΟΝ Μυτιλήνης, οι οποίοι κατοικούν εκτός του Νομού Λέσβου και λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομών, θα πρέπει να αποστείλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 ταχυδρομικώς (είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, είτε με COURIER και δική του χρέωση) Η ημερομηνία τελευταίας παραλαβής ταχυδρομικού φακέλου από το Παράρτημα μας θα είναι η 22-04-2021 Φάκελοι δικαιολογητικών οι οποίοι θα παραληφθούν ταχυδρομικώς εκπρόθεσμα (μετά τις 22-04-2021) δεν θα γίνουν αποδεκτοί και δεν θα ελεγχθούν.
– Κάθε ναυτικός πρέπει να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Οίκου Νάυτου www.oikosnautou.gr και στην συνέχεια στην ανακοίνωση με τίτλο «Δώρο Πάσχα 2021-Οδηγίες και Δικαιολογητικά» και από εκεί να εκτυπώσει το αρχείο pdf με ΘΕΜΑ «Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Δώρου Πάσχα 2021».
Αφού συμπληρώσει στην αίτηση τα στοιχεία του, την υπογράφει και μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα οποία αναγράφονται στο κάτω μέρος της αίτησης, την εσωκλείει σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του και τον Αριθμό Μητρώου Ναύτη (ΑΜΗΝΑ). Κατόπιν αφού πρώτα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης (τηλ 22510-22273) η με το 22510-40827 πρέπει να κλείνεται ραντεβού προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά του εφόσον κατοικεί εντός νομού.
-Σε πρίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης δικαιολογητικών, αφού συμπληρωθεί το πρώτο βήμα ο ναυτικός εκτυπώνει από την ιστοσελίδα www.oikosnautou.gr την πρόσκληση κατάθεσης των δικαιολογητικών την οποία αφού την συμπληρώσει και υπογράψει πρέπει να την φέρει μαζί του κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον καταθέσει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά του.
Στην συνέχεια ο ναυτικός θα πρέπει να στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 με κωδικό 3 και τα λοιπά στοιχεία του που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)
1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2016 έως 2021 εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 02-04-2021 καθώς επίσης και η επόμενη κενή σελίδα του Ναυτικού Φυλλαδίου μετά την τελευταία απόλυση.
2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 3-4 ή 4-5 του Φυλλαδίου).
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (Αριθμός ΙΒΑΝ στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός).
4. Λόγω των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους του ΓΕΝΕ. 5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Πάσχα 2021 που θα βρείτε στην εγκύκλιο και η οποία πρέπει να εκτυπωθεί και υπογραφεί από εσάς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμισης της βεβαίωσης από το ΝΑΤ για την καταβολή των εισφορών.
2. Γραμμάτια εξαγοράς του ΝΑΤ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένο πλοίο με ξένη σημαία (εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο).
3.Απολυτήριο από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμων μετά την 02-11-20 (απολυτήριο στρατού).
4.Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών στο ΚΕΣΕΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1.Η Κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4
2. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλειπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.
3. Οι ναυτικοί θα προσέρχονται στο ΠΟΝ Μυτιλήνης μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Η συνεργασία των ναυτικών προκειμένου να επιτευχθεί αυτό κρίνεται απαραίτητη.
Για κάθε διευκρίνιση οι ναυτικοί μπορούν να ενημερώνονται από το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης στο τηλ: 22510-22273 ή στο 22510-40827 και από την ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου www.oikosnautou.gr.

Latest..

Φιλοσοφία σημαίνει Ελευθερία στη σκέψη και αντιμετώπιση των πραγμάτων με ευρύτητα πνεύματος – Ι –

ΧΙΟΣ :   Αν αρχίσουμε από τη ρήση του Περικλή στον Επιτάφιο, θα δούμε πως εγκωμιάζοντας το πολίτευμα τής Αθήνας, θα ισχυριστεί λέγοντας: “Εὐδαίμον τό ἐλεύθερον...”(1) Θα … [Read More...]

Διαδικτυακή εσπερίδα : «Ελληνική οικογένεια: Όταν κλείνει η πόρτα» – Σάββατο 17 Απριλίου 2021, στις 18.30

ΛΕΣΒΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνεται διαδικτυακή εσπερίδα με τίτλο «Ελληνική οικογένεια: Όταν κλείνει η πόρτα», το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, στις 18.30 με τη συμμετοχή … [Read More...]

Αλκ. Στεφανής: Ευθύνη όλων να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές του Αγώνα του 1821 κληροδοτώντας στα παιδιά μας το ίδιο απόθεμα εθνικής αξιοπρέπειας που εμείς παραλάβαμε

ΛΕΣΒΟΣ: «Σε έναν τόπο ευλογημένο από το αίμα ηρώων και αγιασμένο από τα μυστήρια της ορθόδοξης θρησκευτικής μας κληρονομιάς, αποτελεί ευθύνη όλων μας να φανούμε αντάξιοι … [Read More...]