ΒΙΝΤΕΟ: Η έναρξη κατασκευής της παράκαμψης Πυθαγορείου-Χώρας

ΣΑΜΟΣ:
Έπιασαν δουλειά τα μηχανήματα που ανέλαβαν να διανοίξουν-χαράξουν τη νέα περιφερειακή οδό στη Σάμο, την παράκαμψη Πυθαγορείου-Χώρας.
Ο Άρης Κωνσταντάρας βρέθηκε στην αφετηρία του έργου και συνομίλησε με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Βαλκαμλή, αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στο Βόρειο Αιγαίο, την παράκαμψη του δρόμου Πυθαγορείου-Χώρας, υπεγράφη την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στη Σάμο. Ανάδοχος του έργου είναι η μεγάλη τεχνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ, με ποσοστό έκπτωσης 24,21%. Το έργο αναμένεται να βοηθήσει στη βελτίωση της σύνδεσης των δύο περιοχών και να αποσυμφορήσει τον υφιστάμενο οδικό άξονα.
Σήμερα το συγκεκριμένα οδικό τμήμα, συνολικού μήκους 6χλμ, παρουσιάζει σημάδια κορεσμού, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.
Σύμφωνα με το ypodomes.com, η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθέος – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου, και το πέρας του βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου.
Το δεύτερο τμήμα του έργου αφορά στην παράκαμψη του οικισμού της Χώρας. Κινείται νότια του οικισμού της Χώρας, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ..
Εν συνεχεία, η οδός συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τον οικισμό της Χώρας από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ..
Τέλος, η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό.
Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί στα 17,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,03 εκατ. ευρώ). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου μήνα.
Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 36 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, το έργο θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2025.
Η ταυτότητα του έργου
Α) Παράκαμψη Πυθαγορείου:
Η παράκαμψη Πυθαγορείου παρακάμπτει τους οικισμούς Πυθαγορείου και Χώρας. Ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 6.060 μ.. Η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθύ – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου και το πέρας του βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου. Το πρώτο τμήμα της χάραξης κινείται βόρεια του Καρμπόβολου και στα όρια της ζώνης β’ του Αρχαιολογικού Χώρου. Στη συνέχεια και μέχρι να συναντήσει την παράκαμψη Χώρας (χ.θ. 6+046), αγκαλιάζει τον λόφο Κουτσοδόντι, ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση της ενότητας του αρχαιολογικού τοπίου (Ευπαλίνειο Όρυγμα, Αδριάνειο υδραγωγείο, αρχαία λατομεία, οχυρωματικά ρωμαϊκά κατάλοιπα). Στη Χ.Θ. 0+532 η χάραξη γεφυρώνει τη νέα οδό προς Καρμπόβολο, με γέφυρα ανοίγματος 11,86 μ. και στη Χ.Θ. 3+660 η χάραξη γεφυρώνει το ρέμα Αγάδων με κιβωτοειδή οχετό, διαστάσεων 3χ2 μ. Στη θέση Χ.Θ 6+062 διαμορφώνεται ο ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου και μέχρι το πέρας της βελτιώνει την υφιστάμενη οδό.
Β) Παράκαμψη Χώρας:
Η παράκαμψη Χώρας κινείται νότια του οικισμού της Χώρας, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ.. Η παράκαμψη Χώρας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+330, όπως και ο κλάδος εισόδου Χώρας, εξαιτίας του περιαστικού χαρακτήρα της περιοχής που διασχίζουν, ανήκουν στην κατηγορία ΓΙV και από Χ.Θ. 1+330 έως το πέρας της· η παράκαμψη Χώρας ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Μέχρι τη Χ.Θ. 1+200 βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό. Στη Χ.Θ. 1+221,95 γεφυρώνει το ρέμα Καλάθη με τεχνικό διαστάσεων 2χ5χ3. Από Χ.Θ. 1+322,36 ακολουθείται νέα χάραξη.
Γ) Οδός προς Μυτιληνιούς:
Η οδός προς Μυτιληνιούς συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τον οικισμό της χώρας από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ..
Δ) Οδός Ηραίου:
Η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό.
Το έργο περιλαμβάνει:
– Κατασκευή παράκαμψης Πυθαγορείου
– Κατασκευή παράκαμψης Χώρας
– Κατασκευή οδού προς Μυτιληνιούς και οδού Ηραίου
– Αποκατάσταση καθέτων – παράπλευρων και αγροτικών οδών που αποκόπτονται ή επηρεάζονται από το κύριο έργο
– Διαμόρφωση επτά (7) ισόπεδων κόμβων (ισόπεδος κόμβος Καρμπόβολου, ισόπεδος κόμβος Μυτιληνιών, ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου, ισόπεδος κόμβος Αεροδρομίου, ισόπεδος κόμβος Ηραίου, ισόπεδος κόμβος εισόδου Χώρας, ισόπεδος κόμβος εξόδου Χώρας.
– Διευθετήσεις τμημάτων ρεμάτων σε πέντε (5) θέσεις: (Αγιάδων, Καλάθη, Καρμπόβολου, κλάδος Αγιάδων, κλάδος Καλάθη)
– Τεχνικά έργα (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί).
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν, αφορούν συνοπτικά στην εκτέλεση:
– Χωματουργικών εργασιών
– Τεχνικών έργων (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί)
– Έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης (τάφροι οφρύος, τάφροι στέψης τοίχου, παράπλευρες τάφροι, ρείθρα, αγωγοί ομβρίων, φρεάτια, διευθετήσεις ρεμάτων με συρματοκλωβούς)
– Έργων προσωρινών αντιστηρίξεων, για την τοποθέτηση αγωγών και όπου απαιτηθεί αποκατάσταση δικτύου λυμάτων και ύδρευσης, με αποκατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων
– Εργασιών οδοστρωσίας
– Εργασιών ασφαλτικών
– Εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός κόμβων του έργου και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πυθαγορείου και Ηραίου)
– Έργων σήμανσης και ασφάλισης
– Έργων πρασίνου και αποκατάστασης των αποθεσιοθαλάμων.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube
Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!
Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!

Latest..

Γ. Νικητιάδης: Έπεα πτερόεντα ΝΔ – Ποιος φταίει ξεψύχησε μια γυναίκα σε καρότσα αγροτικού φορτηγού;

ΚΩΣ: Έπεα πτερόεντα είναι όσα λέει η Νέα Δημοκρατία για την υγεία στα νησιά μας. Οι νησιώτες τρέμουν στην ιδέα να μην αρρωστήσουν! Τώρα θυμήθηκε την αναβάθμιση του ΕΣΥ η Νέα … [Read More...]

ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ : ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, Απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο επέκταση του προσήνεμου μόλου Όρμου Μαραθοκάμπου

ΣΑΜΟΣ: Απεντάχθηκε, τελικά, από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Επέκταση του προσήνεμου μόλου λιμένος Όρμου Μαραθοκάμπου Σάμου» τελικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων … [Read More...]

&.Δεν με βλέπει κανείς ας εγκαταλείψω τον σκύλο στην Αγ. Κυριακή Μυτιλήνης….&. Όμως ένα αυτόπτης μάρτυρας χάλασε τα σχέδια του

ΛΕΣΒΟΣ: Χτες (9/6/2023) το απογευμα στην Αγια Κυριακη Μυτιλήνης σταματησε ενα αγροτικό ΙΧ.Ο οδηγός κατέβηκε, έβγαλε ένα σκύλο που είχε στην καρότσα και… εξαφανίστηκε. Δεν … [Read More...]