Δήμος Ανατ. Σάμου: Διαβούλευση Σχεδίου Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια & Κλίμα την Τετάρτη 1/2

ΣΑΜΟΣ:
Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον δήμο Ανατολικής Σάμου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, στις 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ο δήμος Ανατολικής Σάμου αναφέρει σχετικά ότι “αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την ανάγκη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής, ο δήμος συμμετέχει ενεργά σε μια μείζονος σημασίας πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί έως σήμερα τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εθελοντική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΤΑ και εστιάζει στην προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
Ειδικότερα, η ένταξη στο Σύμφωνο σημαίνει την εκπλήρωση κάποιων βασικών δεσμεύσεων από τον Δήμο, με κυριότερη τη μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40%, μέχρι το 2030. Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων, ο Δήμος έχει εκπονήσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), στο οποίο αναλύονται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, καθώς επίσης και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα βασικότερα σημεία του ΣΔΑΕΚ αφορούν στα ακόλουθα:
Όραμα: Όραμα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αποτελεί ο στρατηγικός μετασχηματισμός της περιοχής σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που θα λειτουργεί προς όφελος των δημοτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών της και θα αναπτύσσεται χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Η εξατομικευμένη, προς αυτό το όραμα, κατάρτιση του «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα», αποτελεί τον οδικό χάρτη μετάβασης στην «πράσινη και βιώσιμη οικονομία».
Οι βασικοί στόχοι που θέτει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου μέσω του Σχεδίου Δράσης είναι:
• Η μείωση των εκπομπών CO2 στην έκταση του δήμου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Η αύξηση της ανθεκτικότητας μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
• Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα.
Δράσεις μετριασμού: Οι δράσεις μετριασμού για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αφορούν στους ακόλουθους τομείς: α) Δημοτικά κτήρια, β) Δημοτικές Εγκαταστάσεις, γ) Δημοτικό Φωτισμό, δ) Μεταφορές, ε) Οικιακός τομέας, στ) Αγροτικός τομέας, ζ) Τριτογενής τομέας, και η) Παραγωγή ενέργεια. Ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτηρίων και του εξοπλισμού, η αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, οι δράσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών με εκδηλώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και την ενίσχυση της κομποστοποίησης.
Δράσεις προσαρμογής: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποτελείται από όλες τις αναγκαίες ενέργειες και προγραμματισμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις και να μειωθεί η τρωτότητα του Δήμου στην κλιματική αλλαγή. Οι τομείς στους οποίους εστιάζονται οι δράσεις αφορούν: α) Κτήρια, β) Ύδατα, γ) Υποδομές, δ) Περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, καθώς και ε) πολιτική προστασία και δημόσια υγεία. Οι δράσεις προσαρμογής που προτείνονται περιλαμβάνουν ενέργειες όπως ενδεικτικά η υιοθέτηση προγραμμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης νερού, η βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων ανοιχτών χώρων, η βιώσιμη δασοκομία, η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την έγκαιρη απόκριση του Δήμου σε περίπτωση ακραίου φαινομένου, η αύξηση των πράσινων περιοχών κ.ά.
Με βάση τα παραπάνω, στόχος της διαβούλευσης αποτελεί η ενημέρωση των δημοτών και των εμπλεκόμενων φορέων για τις προτάσεις που αναλύονται στο ΣΔΑΕΚ αναφορικά με τα μέτρα μετριασμού των εκπομπών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με απώτερο σκοπό την καταγραφή τοποθετήσεων για την ευθυγράμμιση και οριστικοποίηση των τελικών δράσεων που θα υλοποιήσει ο Δήμος, αλλά και την ιεράρχησή τους. Η επιλογή των μέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλύοντας τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ευκολία υλοποίησης του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του Δήμου
2. Συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου μείωσης του CO2
3. Δυνατότητα ανεύρεσης των απαραίτητων οικονομικών πόρων
Για την διευκόλυνση του διαλόγου, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε το ΣΔΑΕΚ και να συμπληρώσετε τις απόψεις σας σε αυτόν τον σύνδεσμο“.
Δείτε παρακάτω το πλήρες Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον δήμο Ανατολικής Σάμου:

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube
Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!
Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!

Latest..

Πρωταπριλιά

ΧΙΟΣ : Απρίλης, ο τέταρτος μήνας του πολιτικού έτους, με διάρκεια 30 ημέρες. Αρχικά ο Απρίλιος ήταν ο δεύτερος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου με την ονομασία Aprilis και … [Read More...]