Δ.ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ: λήξη Μητρώο Εκπαιδευτών των ΙΕΚ. Επικαιροποίηση στοιχείων έως 5 Αυγούστου.

ΛΗΜΝΟΣ:

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται η Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, οι χρήστες δε θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο τους.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: mitrooiek@sch.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

Το Δ.ΙΕΚ Λήμνου προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές και να διδάξουν στο ΙΕΚ στα επόμενα εξάμηνα κατάρτισης, να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.
Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.
Επίσης, τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν (να προσθέσουν-διορθώσουν) στοιχεία της αίτησή τους.
Η αίτηση ένταξης/εγγραφής υποψηφίων εκπαιδευτών,
καθώς και επικαιροποιήσεις αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
mitrooiek.minedu.gov.gr.
Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή/ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να έχει δικαίωμα κάποιος με τα απαιτούμενα προσόντα να διδάξει σε ΙΕΚ.

Το Δ.ΙΕΚ Λήμνου, για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-23, για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων στις 4 Ειδικότητες που θα συνεχίσουν στο Γ΄ εξάμηνο, θα χρειαστεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, οι οποίοι μπορούν να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Στρατιωτικοί, άνεργοι κλπ με τα παρακάτω πτυχία/εξειδικεύσεις/προσόντα, καθώς και εμπειροτέχνες:

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων, πτυχιούχος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή πτυχιούχος ΙΕΚ με 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία σε ανάλογο αντικείμενο.
Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ, με ειδικότητα Ορθοπαιδικού, της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ιατρός, Πτυχιούχος τμήματος διαιτολογίας ή/και αντίστοιχης ειδικότητας – ειδίκευσης.
Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής.
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με τριετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.
Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ/ΤΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας ή Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου.
Πτυχιούχοι Μηχανικοί ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας ή πτυχιούχος ΙΕΚ Αυτοματισμών (μόνο για το εργαστηριακό μέρος) με αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία.
Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ειδικότητας – ειδίκευσης που επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθήματος.
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ειδικότητας – ειδίκευσης που επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθήματος.
Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας.
Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής , με 5ετή εμπειρία στην εκπαίδευση ή στο επάγγελμα του μαγείρου.
Πτυχιούχος τμήματος τεχνολογίας τροφίμων ή/και αντίστοιχης ειδικότητας – ειδίκευσης.
Πτυχιούχοι τμημάτων χημικών, χημικών μηχανικών.

Για τις ΝΕΕΣ προτεινόμενες Ειδικότητες που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Α΄ εξάμηνο τον Οκτώβριο 2022:

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/ VIDEO GAMES)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

το ΙΕΚ θα χρειαστεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ με τα παρακάτω πτυχία/εξειδικεύσεις/προσόντα:
Ø Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ Νοσηλευτικής
Ø Πτυχιούχος ΤΕΙ Μαιευτικής
Ø Πτυχιούχος Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση κοινοτικής Υγείας
Ø Ιατρός
Ø Οδοντίατρος
Ø Πτυχιούχος ΑΕΙ Φαρμακευτικής
Ø Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής (θα χρειαστούν πολλοί)
Ø Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ή Διοικητικής Επιστήμης ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας
Ø Πτυχιούχος ΑΕΙ Μαθηματικής σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας
Ø Πτυχιούχος ΑΕΙ Διοικητικής σχολής ή Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας
Ø Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΑΕΙ.

Πληροφορίες για όλες τις Ειδικότητες (ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ) :
http://www.gsae.edu.gr/…/1427-odigoi-spoudon…

Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Λήμνου
Λυγδά Ιουλία

Email : grammateia@iek-limnou.les.sch.gr
https://ieklimnou.weebly.com/
https://www.facebook.com/ieklimnou
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Πίστη στον ηγέτη Μπενζεμά

ΛΕΣΒΟΣ: Το Σούπερ Καπ Ευρώπης ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα, με τη Ρεάλ να είναι το φαβορί κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μία αναμέτρηση διεξάγεται για το Κόνφερενς, … [Read More...]

“Όλα τριγύρω αλλάζουνε” : Έκτακτο ειδικό αφιέρωμα Πέμπτη 11/8 στις 10.00 με τον τραγουδοποιό Γιώργη Χριστοδούλου

ΙΚΑΡΙΑ: Με αφορμή την μουσική παράσταση «Refraction+», στο θέατρο Διόνυσος του Οινοποιείου Αφιανές στον Προφήτη Ηλία Ραχών, την Πέμπτη 11/08/2022, αλλά και τη συμπλήρωση πέντε … [Read More...]

Το ΠΑΜΕ για τις δολοφονίες γυναικών: “Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και να παλέψουν μέσα από τα συνδικάτα τους”

ΙΚΑΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓια τις δολοφονίες γυναικών Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί όλα τα συνδικάτα να δυναμώσουν τον αγώνα τους για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των γυναικών. Να … [Read More...]

Ευχαριστήριο: Κυρίες και κύριοι του ΕΣΥ σας βγάζουμε το καπέλο και υποκλινόμαστε στην επιστημονική σας κατάρτιση

ΛΗΜΝΟΣ: Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ από καρδιάς στο υγειονομικό προσωπικό (γιατρούς και νοσηλευτές) των Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου για τον άριστο … [Read More...]

Σκάνδαλο παρακολουθήσεων: Τι Δεν αλλάζει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ΕΥΠ

ΙΚΑΡΙΑ: Επικοινωνιακά τρικ από Μητσοτάκη για να βγει από την πολιτική απομόνωση μετά το σκάνδαλο παρακολουθήσεων – Η σημαντική αλλαγή που δεν φέρνει η κυβέρνηση με την ΠΝΠ για την … [Read More...]