Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης ως τις 20/9/2021

ΛΕΣΒΟΣ:
Δελτίο τύπου από το ΣΔΕ: Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης (Κτίριο πρώην Παρθεναγωγείο) με παράρτημα στην Καλλονή ( Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου) είναι ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Μία από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από ένα Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και ένα σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Παράλληλα το Σχολείο συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά επιμορφωτικά προγράμματα που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης όλων των αντικειμένων καθώς και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει.
Μαζί με την απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση ξένης γλώσσας και την συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η μετακίνηση μαθητών από την περιφέρεια στο ΣΔΕ Μυτιλήνης ή στο Παράρτημα στην Καλλονή εξασφαλίζεται με δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας.Περίοδος εγγραφών 1/9/2021 – 20/9/2021
Για ηλεκτρονικές εγγραφές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου: www.sdem.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2251037401(Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 – 20:00)
Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι:

https://www.youtube.com/channel/UCZUk6HqBLXLg4OXmvm3VXEQ
O Διευθυντής
Παναγιώτης Τουζένης

Latest..