ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης πέντε σκευασμάτων

ΙΚΑΡΙΑ : Home › ΕΛΛΑΔΑ › ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης πέντε σκευασμάτων
By ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ on 1 Απρ 2021 •
Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση πέντε προϊόντων της εταιρείας META-PHARM.
<img data-attachment-id=&.59812&. data-permalink=&. data-orig-file=&. data-orig-size=&.1021,581&. data-comments-opened=&.1&. data-image-meta=&.{&.aperture&.:&.0&.,&.credit&.:&.u00c1u00d0u00c5&.,&.camera&.:&.&.,&.caption&.:&.u00c7 u00fcu00f8u00e7 u00f4u00efu00f5 u00eau00f4u00e7u00f1u00dfu00efu00f5 u00f0u00efu00f5 u00f3u00f4u00e5u00e3u00dcu00e6u00e5u00e9 u00f4u00efu00ed u00c5u00e8u00edu00e9u00eau00fc u00cfu00f1u00e3u00e1u00edu00e9u00f3u00ecu00fc u00d6u00e1u00f1u00ecu00dcu00eau00f9u00ed u00f3u00f4u00e7 u00ebu00e5u00f9u00f6u00fcu00f1u00ef u00ccu00e5u00f3u00efu00e3u00e5u00dfu00f9u00ed, u00d0u00ddu00ecu00f0u00f4u00e7 2 u00d3u00e5u00f0u00f4u00e5u00ecu00e2u00f1u00dfu00efu00f5 2004.&.,&.created_timestamp&.:&.0&.,&.copyright&.:&.&.,&.focal_length&.:&.0&.,&.iso&.:&.0&.,&.shutter_speed&.:&.0&.,&.title&.:&.u00c5u00cfu00d6 – u00c5u00c8u00cdu00c9u00cau00cfu00d3 u00cfu00d1u00c3u00c1u00cdu00c9u00d3u00ccu00cfu00d3 u00d6u00c1u00d1u00ccu00c1u00cau00d9u00cd&.,&.orientation&.:&.0&.}&. data-image-title=&.ÅÏÖ – ÅÈÍÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÖÁÑÌÁÊÙÍ&. data-image-description=&.Ç üøç ôïõ êôçñßïõ ðïõ óôåãÜæåé ôïí Åèíéêü Ïñãáíéóìü ÖáñìÜêùí óôç ëåùöüñï Ìåóïãåßùí, ÐÝìðôç 2 Óåðôåìâñßïõ 2004.
” data-medium-file=” data-large-file=” loading=”lazy” width=”700″ height=”398″ src=” alt class=”wp-image-59812″ srcset=” 1021w, 300w, 768w” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-recalc-dims=”1″>
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητεςτου Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)Τo άρθρo 7 της υπ΄αρ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049 Β΄/2013)Την υπ΄ αρ. O-37/Σ2/23-02-2021 Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων ΄΄ΚΥΤΟCELL΄΄, ΄΄INFLAVIN΄΄, ΄΄OLIGOPON΄΄, ΄΄ΑΝΟSONEEM΄΄, ΄΄ΜΕNDEZYM΄΄, διότι διατίθενται, από την εταιρεία META-PHARM, ως φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα αποτελούν ενδεικτικά και, όχι αποκλειστικά, παραδείγματα προϊόντων, που κυκλοφορούν, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ως φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε ο ΕΟΦ.
Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Η εταιρεία META-PHARM οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων και να τα αποσύρει από την αγορά άμεσα.
Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ”.
ΕΡΤ
‹ ΥΠΕΞ: Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα επισκεφθεί ο Ν. Δένδιας την ΤουρκίαΤο εμβόλιο Sputnik V δεν μπορεί να εγκριθεί στην ΕΕ πριν από τα τέλη Ιουνίου, εκτιμά το Παρίσι ›Categories: ΕΛΛΑΔΑTags: ΕΟΦ, ΥΓΕΙΑ

Latest..