Επιφυλάξεις για τον τρόπο εκμετάλλευσης των θερμοπηγών Πολιχνίτων – Παρέμβαση από τον Στρατή Ζαφείρη

ΛΕΣΒΟΣ:

του Στρατή Ζαφείρη *Πρόσφατα αναρτήθηκε Πρόσκληση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου ανοιχτού διαγωνισμού για υποβολές δεσμευτικών προσφορών προκειμένου να αναθέσει την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών του Πολυχνίτου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. Οι προσφορές με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνουν εντός 45 ημερών.
Κάτι περισσότερο από ένα χρόνο με παρέμβαση του Δήμου Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) προκηρύχθηκε από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ο διαγωνισμός εκμετάλλευσης του Γεωθερμικού Πεδίου Πολυχνίτου. Ο ΔΔΛ συμμετείχε στο διαγωνισμό ως μοναδικός διαγωνιζόμενος και υπέβαλε πρόταση συνολικής εκμετάλλευσης του πεδίου, που αξιολογήθηκε πολύ ψηλά στη βαθμολογία.  Η παροχή του θερμού υγρού είναι 300 m3/h με μέση θερμοκρασία 70,0ο C.  Η έκταση του γεωθερμικού πεδίου είναι 10 km2 και μέσα περιλαμβάνονται οι θερμοπηγές Πολυχνίτου και Λισβορίου και ο Ξηρόκαμπος. Η όποια εκμετάλλευση του θερμού υγρού πρέπει να είναι μέσα στα όρια των 300 m3/h. Δηλαδή η εκμετάλλευση που περιλαμβάνει 20 θερμοπηγές, την παροχή θερμότητας σε θερμοκήπια, την τηλεθέρμανση του οικισμού του Πολυχνίτου, βιομηχανία, έρευνα κλπ. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 m3/h . Πράγματι η πρόταση που υποβλήθηκε περιλάμβανε κάθε δραστηριότητα και ήταν στα πλαίσια των δυνατοτήτων του γεωθερμικού πεδίου.
Η πρόταση, παρότι αξιολογήθηκε πολύ ψηλά, δεν έχει ακόμη εγκριθεί και δεν έχει υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης. Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, υπάρχει εμπλοκή και δεν θα ασκηθούν οι αρμοδιότητες δημοσίων φορέων κατά τη φάση της ανάθεσης του πεδίου ή κατά τη φάση της υλοποίησης του υπό έγκριση σχεδίου.
Εντυπωσιάζει το γεγονός της αδράνειας του Δήμου προκειμένου να λυθούν τα θέματα αυτά και να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του γεωθερμικού πεδίου. Η υπογραφή παραχώρησης του γεωθερμικού πεδίου στο Δήμο είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει με ασφάλεια ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επένδυσης.
Πιο συγκεκριμένα,
Στην Πρόταση του ΔΔΛ προβλέπεται να παραχωρηθούν 50  m3/h θερμικού υγρού για ιαματικούς σκοπούς. Αυτό αναγράφεται και στον υπό εξέλιξη διαγωνισμό. Η καθυστέρηση όμως της ανάθεσης του Γ.Π πλησιάζει τον ένα χρόνο και ενισχύεται η ανησυχία για την ακύρωση του διαγωνισμού. Ακύρωση θα σημάνει επανάληψη μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα και με πιθανότητες να μην κατακυρωθεί στον ΔΔΛ ο επόμενος διαγωνισμός. Για ένα Δήμο που αδρανεί σε κανονική περίοδο τι μπορεί κανείς να περιμένει όταν βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που ήδη ξεκίνησε?
Ο Πολιχνίτος είναι χωριό 1500 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή ενώ τη δεκαετία του 1960 είχε 8500 κατοίκους. Έχει έναν τεράστιο αριθμό σπιτιών σε καλή κατάσταση, ακατοίκητων. Το Σχέδιο του Γ.Π περιλαμβάνει τηλεθέρμανση σε κατοικίες εντός του οικισμού. Το επενδυτικό σχέδιο των ιαματικών πηγών επηρεάζεται άμεσα από το πρόγραμμα αυτό. Θα αξιοποιηθούν οι κατοικίες του Πολιχνίτου και θα συσχετιστούν με τις ιαματικές πηγές όπως φαίνεται λογικό και παράλληλα να γίνει ένα θεραπευτικό κέντρο ή θα χτιστεί ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην περιοχή;
Επίσης σημαντική παράμετρος είναι η παροχή ψύξης (κλιματισμός) που δίνεται στην εγκατάσταση (όποια επιλεγεί) εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών. Ο Δήμος πως θα αξιολογήσει αυτήν την παράμετρο;
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ίδιο γεωθερμικό πεδίο ανήκει και η θερμοπηγή Λισβορίου η οποία είναι ιδιοκτησίας του Δήμου.
Η διαχείριση των ιαματικών πηγών είναι από τα δυσκολότερα έργα των δήμων και τα περισσότερα από αυτά αποτυγχάνουν (στοιχεία από την Ένωση Δήμων Ιαματικών Πηγών).
Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται για να αποδώσουν οικονομικά και ότι πρέπει να υπάρχει σαφές οικονομικό και κοινωνικό όφελος για το Δημότη.
Γι αυτό χρειάζεται η ευρύτερη κοινωνική και παραταξιακή συναίνεση στα πλαίσια του Δήμου.
Η προεκλογική περίοδος δεν είναι η κατάλληλη περίοδος προκειμένου να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ούτε η διαχείριση τέτοιων θεμάτων μπορεί να είναι λάφυρο μιας παράταξης που διεκδικεί το Δήμο.
Ας δούμε επιτυχημένα παραδείγματα δημοσίων έργων ΣΔΙΤ αλλά και αποτυχημένα. Πέτυχαν αυτά που εξασφάλισαν συναίνεση και κοινή γραμμή των κομμάτων.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει κοινή διαπαραταξιακή ομάδα με συμμετοχή και τοπικών εκπροσώπων με παρακολούθηση αυτού του έργου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν συνεκλήθη Επιτροπή και ο διάλογος δεν έγινε. Ανησυχία προκαλεί ο μικρός χρόνος του διαγωνισμού, που δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί ευρύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Αυτό που επείγει είναι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός τα Αποκεντρωμένης και να πάρει ο ΔΔΛ τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όλου του Γεωθερμικού Πεδίου και η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτε γι αυτό!
—-
* πρώην γ.γ. υπουργείου Βιομηχανίας, πρώην αντιδημάρχου Ανάπτυξης του δήμου Δυτικής Λέσβου

Latest..