Η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος 2023 συνολικού ποσού 23.566.570,34 € στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κω

ΚΩΣ: Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβολυλιο Κω με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) Δήμου Κω έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου («ΑΙΓΛΗ») επί της πλατείας Ελευθερίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Πεισάνδρου (πλατεία ΚΤΕΛ) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).
Στην εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Αβρίθης ανέλυσε το ετήσιο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων δήμου Κω για το 2023 το οποίο έρχεται σε συνέχεια ενός στρατηγικού σχεδιασμού της δημοτικής αρχής σε συνέχεια του 2019. Το φετινό πρόγραμμα βασίζεται στις ανάγκες των υπηρεσιών και των κοινοτήτων και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 23.566.570,34 € με ίδιους πόρους και χρηματοδοτικά εργαλέια.Τα κριτήρια σύνταξης του τεχνικού προγράμματος συμπεριλαμβάνουν τις αποφάσεις των υπηρεσιακών οργάνων , τους διαθέσιμους πόρους, προτάσεις υπηρεσιών, τις ανάγκες των πολιτών και τα συνεχιζόμενα έργα, ενώ ο αντιδήμαρχος ανέδειξε το ζήτημα της υποστελέχωσης του δήμου και κυρίως των τεχνικών υπηρεσιών. Στο τεχνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνονται έργα αναπτυξιακά σε όλες τις κοινότητες και συντηρήσεις υποδομών, έργα που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κ.α. Οι πολιτικοί άξονες είναι τέσσερις:1. Προστασία του περιβάλλοντος με 120 δράσεις2. Κοινωνική πολιτική με 29 δράσεις3. Τοπική οικονομία με 4 έργα4. Αϋλες δράσεις -εκσυγχρονισμός δήμου με ένα έργοΣυμβασιοποιημένα έργα αυτή τη στιγμή είναι αξίας 5, 7εκατομμύρια ευρώ, ενώ βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία έργα αξίας 5,4 εκατομμύρια ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών Νεκτάριος ΓεωργαντήςΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 2.799.112,84 € 37,96%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 2.824.278,70 € 38,30%ΕΝΙΑΙΑ 1.749.827,16 € 23,73%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.373.218,70 € 100,00%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ.Ε. ΚΩ 317.930,56 € 19,72%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 872.000,00 € 54,10%ΕΝΙΑΙΑ 421.988,15 € 26,18%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.611.918,71 € 100,00%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ & ΝΕΑ ΕΡΓΑ / ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ.Ε ΚΩ 2 .799.112,84 € 317.930,56 € 3.117.043,40 € 34,69%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 2.824.278,70 € 2.824.278,70 € 31,43%Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 872.000,00 € 872.000,00 € 9,70%ΕΝΙΑΙΑ 1.749.827,16 € 421.988,15 € 2.171.815,31 € 24,17%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.373.218,70 € 1.611.918,71 € 8.985.137,41 € 100,00%
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 4.397.116,44 € 44,31%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 2.030.713,05 € 20,46%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1.191.138,25 € 12,00%ΕΝΙΑΙΑ 2.305.638,62 € 23,23%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.924.606,36 € 100,00%
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝEΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε. ΚΩ 1.640.500,00 € 1,55%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 185.000,00 € 5,81%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 670.100,00 € 21,06%ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 686.853,88 € 21,58%ΣΥΝΟΛΟ (4) 3.182.453,88 € 100,00%ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 159.855,00 € 17,07%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 417.034,16 € 44,52%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 156.303,52 € 16,69%ΕΝΙΑΙΑ 203.479,09 € 21,72%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 936.671,77 € 100,00%ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 4.397.116,44 € 159.855,00 € 4.556.971,44 € 41,96%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 2.030.713,05 € 417.034,16 € 2.447.747,21 € 22,54%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1.191.138,25 € 156.303,52 € 1.347.441,77 € 12,41%ΕΝΙΑΙΑ 2.305.638,62 € 203.479,09 € 2.509.117,71 € 23,10%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.924.609,36 € 936.676,77 € 10.861.278,13 € 100,00%
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑΔΑΠΑΝΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 1.640.500,00 € 147.000,00 € 1.787.500,00 € 48,05%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 185.000,00 € 23.765,00 € 208.765,00 € 5,61%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 670.100,00 € 139.000,00 € 809.100,00 € 21,75%ΕΝΙΑΙΑ 686.853,88 € 227.935,92 € 914.789,80 € 24,59%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.182.457,88 € 537.706,92 € 3.720.154,80 € 100,00%
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 €ΚΑΤΑΝΟΜΗ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ.Ε ΚΩ 147.000,00 € 27,34%Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ 23.765,00 € 4,42%Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 139.000,00 € 25,85%ΕΝΙΑΙΑ 227.935,92 € 42,39%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 537.700,92 € 100,00%
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣΣτην τοποθέτηση του, ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής Γιώργος Κυρίτσης τόνισε πως θα έπρεπε να υπήρχε αυτοκριτική και ένας σχεδιασμός για το που θέλει να πάει αυτό το νησί, με στόχευση. Τουναντίον είναι ελλιπής ο σχεδιασμός όπως και οι εξαγγελίες, επισήμανε ο κ.Κυρίτσης και τόνισε πως , αναδεικνύεται το γεγονός πως δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη στις κοινότητες.Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ιωάννα Ρούφα επισήμανε πως τα όσα άκουσε ως τεχνικό έργο είναι μη πραγματοποιήσιμο, είναι κρίμα για την κοινωνία αφού η παρουσία της δημοτικής αρχής στη διοίκηση του δήμου, έχει πιάσει πάτο. Χαρακτήρισε αναξιόπιστη τη δημοτική αρχή στο χειρισμό έργων όπως το νέο νοσοκομείο Κω, τον κόμβο στην Πειραιώς κ.α .Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κική Μακρή επισήμανε πως το στίγμα της πρότασης για το τεχνικό πρόγραμμα δείχνει πως δε γίνεται τίποτα στην Κω για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Τα ερωτήματα και οι αγωνίες της κοινωνίας δεν απαντωνται τόνισε η κ. Μακρή, ούτε στο παραλιακό έργο της Καρδάμαινας, ούτε στα εγκαίνια των αιθουσών διδασκαλίας σε κοντέινερ.Τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων Ο Δαυίδ Γερασκλης τόνισε πως το τεχνικό σχέδιο παρουσιάστηκε με δικαιολογίες για το τι δεν υλοποιήθηκε στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα. Ο αντιδήμαρχος Σταμάτης Καμπουρακης αναφέρθηκε στα περί ισοπέδωσης του έργου της δημοτικής αρχής από την αντιπολίτευση, χωρίς να ακούγονται αναπτυξιακές προτάσεις. Η Ευτέρπη Παπαχρήστου επισήμανε πως το τεχνικό πρόγραμμα έγινε χωρίς διαβούλευση, χωρίς λαϊκές συνελεύσεις για να αποτυπωθούν οι ανάγκες της κοινωνίας με ανισομερη κατανομή έργων στις κοινότητες.Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Αλέξανδρος Χρυσοπουλος επισήμανε πως υπάρχει μεγάλη ισοπέδωση από την αντιπολίτευση, έφερε ως παράδειγμα τον ηλεκτροφωτισμό κόστους 700 Χιλ. οταν η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε κάνει τίποτα, υπενθύμισε τη μελέτη για έργα στην Κοινότητα Ηρακλειδών αξίας 2 εκατομμύρια, το αζιλο 700 χιλιάδες κτλ.εργα αθλητισμού κ.α.Η Βάσω Πη μίλησε για προχειρότητα που χαρακτηρίζει τη δημοτική αρχή , γεγονός που φαίνεται με την καθυστερημένη τεχνική έκθεση που έλαβε το σώμα. Αναφέρθηκε στα 29 έργα του άξονα κοινωνικής πολιτικής για τα οποία η κ. Πη επισήμανε πως αυτά αφορούν σε αυτονόητα έργα συντήρησης κι όχι επί της ουσίας παραγωγή κοινωνικής πολιτικής, την οποία χαρακτήρισε ανύπαρκτη.Η αντιδήμαρχος Γεωργία Κασσιωτη τόνισε πως μέσα σε δυσμενές περιβάλλον, οι τεχνικές υπηρεσίες έφτιαξαν ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα βελτιώσει την καθημερινότητα και τη ζωή των συμπολιτών μας. Συμβασιοποιηθηκαν 22 μελέτες και θα συμβασιοποιηθουν άλλες επτά το επόμενο διάστημα. Επισήμανε πως έγιναν ισομερώς έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες και δεν πρέπει να γίνεται στείρα αντιπολίτευση. Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στα σχολεία, σημείωσε πως έγιναν πολλές συντηρήσεις στα σχολεία όλου του νησιού.Ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Κρητικός επισήμανε πως παρεμβάσεις στα σχολεία της Κω πάντα γίνονται, όμως αυτό που απαιτείται είναι σχολική στέγη και έφερε παράδειγμα το 3ο Γυμνάσιο. Υπογράμμισε πως βάσει νομοθεσίας ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα έπρεπε να ψηφιστουν από τον Νοέμβριο και θα έπρεπε να είχε προηγηθεί διαβούλευση και λαϊκές συνελεύσεις. Η αντιδήμαρχος Σέβη Βλάχου επισήμανε πως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες , όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών , ο κοβιντ κτλ. Όμως ο δήμος βγήκε δυνατός και τα κατάφερε! Το τεχνικό σχέδιο είναι ρεαλιστικό και έχει στόχο την στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η κ.Βλαχου χαρακτήρισε τον Γ.Κυριτση αδιάβαστο αναφορικά με την τοποθέτηση του ότι δεν έγιναν έργα στο Πυλί.Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φραγκούλης επισήμανε πως μπορεί να έχουν συμβασιοπηθει κάποια έργα αλλά αυτά δυστυχώς δεν “τρέχουν” και θα έπρεπε να υπάρχει ειλικρίνεια αναφορικά με τα πραγματικά δεδομένα. Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ Παναγιώτης Χατζηχριστοφης επισήμανε πως η πολιτική είναι σκυταλοδρομία και θα πρέπει να έχει συνέχεια , χωρίς ισοπεδωτικη πολιτική από την αντιπολίτευση. Επισήμανε πως δε θα απολογηθεί ο ίδιος όταν τόσα χρόνια άλλοι δεν είχαν κάνει έργα για τον αθλητισμό. Προκάλεσε το σώμα να του πουν πότε ο ίδιος είπε ψέμματα ή κορόιδεψε τον κόσμο για έργα που δεν έγιναν ή που δεν έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Ο μηδενισμός αποκαρδιωνει τους ανθρώπους επισήμανε ο κ. Χατζηχριστοφης. Ο κόσμος έχει ανάγκη από σύμπνοια κι όχι από πολώσεις. Ενώ κλείνοντας σημείωσε πως θα ήθελε να ακούσει τους προκατόχους του στη θέση του ΔΟΠΑΒΣ.Ο δημοτικός σύμβουλος Σεβαστιανός Μαραγκός, χαρακτήρισε τα τέσσερα χρόνια της δημοτικής αρχής “χαμένα” και ανέφερε ως παράδειγμα την μη επέκταση της Μαρίνας ενώ επισήμανε πως χάθηκε το στοίχημα της καθημερινότητας το οποίο ήταν ” σημαία” της δημοτικής αρχής.Ο Κώστας Χόνδρος επισήμανε πως εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή συμβασιοποιημενα έργα αξίας 5,8 εκατομμύρια και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να τα μηδενίζει όταν υπάρχουν σε εξέλιξη έργα σε όλο το νησί. Επισήμανε πως έργα αξίας 680 χιλιάδες σε σχολεία, ουδέποτε έγιναν στο νησί μας.Ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Ζερβός υπογράμμισε πως θα έπρεπε να είχαν γίνει λαϊκές συνελεύσεις πριν τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος φέρνοντας ως παράδειγμα, τα ερωτήματα που θα του έθεταν οι Κεφαλιανοι αν έβλεπαν τον δήμαρχο στο χωριό. Αναφορικά με την κριτική που ζήτησε ο Παναγιώτης Χατζηχριστοφης για το έργο του , ο κ.Ζερβος επισήμανε πως τα έργα και τα χρηματοδοτουμενα προγράμματα, ήταν πολλαπλάσια από την προηγούμενη δημοτική αρχή.Τοποθετήσεις κοινοτικών συμβούλων Ο πρόεδρος της κοινότητας Κεφάλου μίλησε για απαξίωση των προέδρων αφού τους άφησαν για το τέλος και επισήμανε πως τα έργα που αφορούν σε έργα στην Κεφαλο στο τεχνικό πρόγραμμα είναι μόνο στα 100 χιλιάδες ευρώ. Ζήτησε απάντηση για το ρυμοτομικό, για το νέο παιδικό Σταθμό και ρώτησε αν γνωρίζει κανείς πως γίνονται τα παζάρια και τα αναμματα δέντρων, όταν ακόμα και τα βεγγαλικά τα πληρώνουν από την τσέπη τους οι πρόεδροι, ενώ πέταξε αιχμές στον δήμαρχο ότι κοίταζε το κινητό του όταν ο ίδιος έκανε την τοποθέτηση του.Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της κοινότητας Καρδάμαινας Νίκος Πογιας, ο οποίος συμφώνησε με τα όσα είπε ο Γιώργος Κοκκαλακης από την Κέφαλο και επισήμανε πως πέρα από το 5χ5 και τον ηλεκτροφωτισμό, δεν έγιναν άλλα έργα στην Καρδάμαινα. Αναφορικά με τη ΔΕΥΑΚ επισήμανε πως δεν προβαίνει καν σε αποκαταστάσεις .Ο Μηνάς Κιαρης επισήμανε πως δεν υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη δημοτική αρχή όπως και δεν υπάρχουν έργα με παρεμβασεις για τις κλιματικές αλλαγές όπως στη διάβρωση ακτών, ενώ χαρακτήρισε αργή τη διαδικασία υλοποίησης έργων.ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣΟ εισηγητής του θέματος Παναγιώτης Αβριθης στη δευτερολογια του τόνισε πως “πιάσαμε” πάτο, αφού μετά από πέντε ώρες συζήτησης το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει καταλήξει κάπου. Επισήμανε πως οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. “Τρέχουν” έργα αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ . Έργα με ποιότητα που αφορούν σε λύσεις για την παιδεία, έργα πολεοδομικά που εκκρεμούσαν 25 χρόνια και λύθηκαν. Απάντησε στον κ.Μαραγκο για την Μαρίνα κι επισήμανε πως η επέκταση ξεκίνησε από τον Γιώργο Πασσανικολακη. Αναφορικά με τα συμβασιοποιημενα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη τόνισε πως ο οποιοσδήποτε μπορεί να τα συγκρίνει με οποιοδήποτε δημοτική αρχή.Στη δευτερολογια του ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, Γιώργος Κυρίτσης επισήμανε πως ο απολογισμός της τριετίας , όπως και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Τρία χρόνια απορροφήθηκε λιγότερο από τριάντα τοίς εκατό των έργων. Έριξε αιχμές για την ΚΩΑΝ ότι θα αναφερθεί οσονουπω, υπογράμμισε πως οι εργασίες στο 3ο δημοτικό σχολείο δεν προχωρούν και επισήμανε πως οι πρόεδροι των κοινοτήτων, είναι απαξιωμενοι.Η επικεφαλής της παράταξης Όραμα και Δράση, Ιωάννα Ρούφα, εξέφρασε την ικανοποίηση της ως προς τη διαχείριση της συζήτησης από πλευράς της προέδρου Διονυσίας Τελλη. Κατέθεσε την έλλειψη αυτοκριτικής από τη δημοτική αρχή αναφορικά με τον μόλο, την μελέτη για το νέο νοσοκομείο, ενώ έκανε λόγο για παιχνίδι εντυπώσεων εκατέρωθεν της δημοτικής αρχής και της μείζονος μειοψηφίας, για το ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα. Σημείωσε πως δείγμα πολιτισμού είναι τα αξιοπρεπή σχολεία κι όμως τα παιδιά στο Αμανιου έχουν στέγαστρο με λαμαρίνα. Αναφορικά με την επέκταση της Μαρίνας, σημείωσε πως “απειλείται” ακόμα από το ΤΑΙΠΕΔ. Για τα συνεχιζόμενα έργα στο Ηρακλειδών, τόνισε πως είναι ένα μηδενικό και κατηγόρησε τη δημοτική αρχή πως επενδύει στην επικοινωνιακή πολιτική.Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κική Μακρή επισήμανε πως υπάρχει δυσαρέσκεια, προδομένη προσδοκία για τη δημοτική αρχή και τόνισε πως δεν μπορεί να επικαλείται πως λύνει προβλήματα και να υπάρχουν τόσα, στα σχολεία.Ο δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς στην τοποθέτηση του επισήμανε πως το 2019 η νυν δημοτική αρχή παρέλαβε ένα νησί στον αυτόματο πιλότο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αναφορικά με την ανάπτυξη του νησιού ξεκίνησε από το κτηματολόγιο που εκκρεμούσε πάνω από 35 χρόνια ενώ ο πρώην δήμαρχος το είχε βάλει στο συρτάρι. Έχουμε φτάσει στο 70% επισήμανε ο κ. Νικηταράς και χαρακτήρισε τον Γ.Κυριτση ανιστορητο αναφορικά με το κτηματολόγιο, ενώ έκανε αναφορά στα έργα συντηρήσης στα σχολεία ,στον αθλητισμό και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας σε όλες τις κοινότητες του νησιού. Αναφορικά με τον ΚΩΑΝ, αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο τον οποίο διαθέτουν όλοι οι δήμοι της χώρας μας. Πραγματοποιεί σημαντικές μελέτες και βοηθά στο να επιτευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες για το δήμο.

https://www.kostv.gr/nea/politiki/19152-meikti-synedriasi-dimotikoy-symvouliou-ko

Latest..

Δηλώσεις Κρασώνη

ΣΑΜΟΣ: Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Futsal Κρασώνη, μετά από τον αγωνα με την Σάμος Futsal 5-5 στη ΣάμοSamosSport.gr … [Read More...]

Από τη συνάντηση του ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μ.Κουτουλάκη με τον Έπαρχο ΠΕ Καλύμνου Μ.Μουσελλή (video)

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Στην Κάλυμνο ήλθε σήμερα Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023,το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ Μανώλης Κουτουλάκης, προκειμένου να … [Read More...]