Καθαρίζουν αυτά που έρχονται… για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου

ΛΕΣΒΟΣ:

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε τις συμβάσεις για την προμήθεια έξι (6) νέων απορριμματοφόρων, ενός (1) τρακτέρ με σπαστήρα και τριών (3) φορητών πρατηρίων με αντλία πετρελαίου για την τροφοδοσία των οχημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ξεπερνάει το 1,3 εκ. ευρώ και με την παραλαβή των οχημάτων ο Δήμος αποκτά το δικό του μηχάνημα για την αγροτική οδοποιία και ανανεώνει τον μηχανοκίνητο στόλο του για τις προσφερόμενες υπηρεσίες Καθαριότητας.

Latest..