Κατάστημα αθλητικών ειδών στο κέντρο της Κω, ζητά πωλήτρια με εμπειρία, για πλήρη απασχόληση.

ΚΩΣ: ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κατάστημα αθλητικών ειδών στο κέντρο της Κω, ζητά πωλήτρια με εμπειρία, για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@sportpanic.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών.
Πωλήσεις.Οργάνωση και διαχείριση του ταμείου.
Οργάνωση και διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία του καταστήματος.
Εφαρμογή των πολιτικών & κανόνων της επιχείρησης.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
Full time εργασία, σταθερές αποδοχές,ασφάλιση,σύγχρονο χώρο εργασίας, άριστο περιβάλλον, διαρκή εκπαίδευση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άριστη Γνώση Αγγλικών (ικανότητα προφορικής επικοινωνίας).Άριστη γνώση Microsoft Office / Προγραμμάτων αποθήκης.
Επαφή με τις νέες τεχνολογίες (social media).
Εμπειρία σε κατάστημα λιανικής.Υψηλό αίσθημα ικανοποίησης του πελάτη. Προθυμία και αυτό-παρακίνηση.
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας.
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου.
Ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης ταμείου – αποθήκης.
Απαραίτητη φωτογραφία.

https://sportpanic.gr/Σαράντη ΓρηγορίαΕλ.Βενιζέλου 21,Κωςτηλ.2242181022, κιν. 6977031725www.facebook.com/SportPanic/ www.sportpanic.gr

Latest..