Καταγγελία για παράτυπη διακίνηση εκρηκτικών από την εταιρία ΕΞΤΡΑΚΟ με προορισμό τη Ρόδο

ΚΩΣ: Τι καταγγέλεται προς το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Ελληνικής ΑστυνομίαςΓια μη νόμιμη διακίνηση εκρηκτικών από την εταιρεία ΕΞΤΡΑΚΟ, με προορισμό τη Ρόδο, κάνει λόγο καταγγελία που έχει στη διάθεσή του το ethnos.gr. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται προς το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τα κιβώτια της εταιρείας δεν μεταφέρονται, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας προς τη Ρόδο, καθώς πραγματοποιείται η εκφόρτωσή τους και η φόρτωσή τους χωρίς τις νόμιμες συσκευασίες στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί κατευθύνονται στη Ρόδο. Από το νησί ένα μη πιστοποιημένο φορτηγό, όπως αναφέρεται στην επιστολή της καταγγελίας που δημοσιοποιεί με κάθε επιφύλαξη το ethnos.gr, παραλαμβάνει τα εκρηκτικά και τα μεταφέρει στον πελάτη.
Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, δεν τηρείται η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για την ασφαλή μεταφορά εκρηκτικών υλών. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, το ενδεχόμενο ατυχήματος, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστες συνέπειες, ενώ τα ίχνη των συγκεκριμένων εμπορευμάτων «χάνονται» αφού μεταφέρονται ασυνόδευτα.
Η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕΟι καταγγέλλοντες, που ζητούν την εν μέρει ή ολική ανάκληση της άδειας εμπορίας της ΕΞΤΡΑΚΟ, αναφέρουν ότι αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απορριπτικής απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάκληση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των αποθηκών εκρηκτικών υλών-νιτρικής αμμωνίας της εταιρείας. Κι αυτό επειδή, όπως υποστηρίζουν, οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των κτιρίων – στις εγκαταστάσεις της – δεν είναι αυτές που προβλέπει ο νόμος. Η αίτηση αυτή ακύρωσης συζητήθηκε στο ΣτΕ πριν από μερικούς μήνες, με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να αναμένεται το προσεχές διάστημα.
Η καταγγελίαMε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, το ethnos.gr δημοσιεύει αποσπάσματα της καταγγελίας που έχει κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ έχει αφαιρεθεί η επωνυμία της εταιρείας – παραλήπτη.
«Η εταιρία ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. εδώ και αρκετά χρόνια πωλεί εκρηκτικά στην εταιρεία με την επωνυμία… Μετά την πώληση, η ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. οφείλει με δική της επιμέλεια και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας να μεταφέρει τα εκρηκτικά από τις εγκαταστάσεις της στην Τανάγρα Βοιωτίας, στις αποθήκες της εταιρίας στο νησί της Ρόδου. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. για την μεταφορά των εκρηκτικών είναι ολοσχερώς παράνομη και επικίνδυνη.
Συγκεκριμένα, η ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. σημειώνει στα Δελτία Αποστολής και στα Τιμολόγια που εκδίδει ότι δήθεν παραδίδει τα εκρηκτικά στην έδρα της αγοράστριας εταιρείας, στη Ρόδο, εκεί που βρίσκονται οι αποθήκες εκρηκτικών, ως οφείλει. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν κάνει αυτό. Αντιθέτως, μεταφέρει τα εκρηκτικά μέχρι το λιμάνι του Βόλου (ελάχιστες φορές και στο λιμάνι του Λαυρίου), τα εκφορτώνει από τα φορτηγά της, τα μεταφορτώνει χύμα στο πλοίο (δηλαδή μεταφέρονται ασυνόδευτα χωρίς την κατάλληλη συσκευασία που προβλέπεται στο ΠΔ 405/1996), και όταν το πλοίο φτάνει στη Ρόδο, φορτώνονται σε άλλο φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει την απαραίτητη πιστοποίηση ADR και το οποίο τα μεταφέρει μέχρι τον τελικό προορισμό τους, δηλαδή τις αποθήκες εκρηκτικών της εταιρείας.
Η παρανομία είναι προφανής, είναι επανειλημμένη και έχει παγιωθεί επί πολλά χρόνια. Η διαπίστωση της παρανομίας, μάλιστα, θα είναι ευχερής στην Υπηρεσία Σας από μια απλή αντιπαραβολή των Δελτίων Αποστολής που εκδίδει η ΕΞΤΡΑΚΟ με τα εισιτήρια του πλοίου, από την οποία θα προκύψει ότι τα φορτηγά της ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. ουδέποτε επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Μάλιστα, το ίδιο μπορείτε να διαπιστώσετε και από την αντιπαραβολή τους με το Δελτίο Καταστρώματος του πλοίου, από το οποίο θα αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι τα φορτηγά της ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. δεν επιβιβάζονται στο πλοίο, αλλά ότι αντίθετα οι εκρηκτικές ύλες στέλνονται ασυνόδευτες και χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς τους. Αυτό το πραγματικό γεγονός θα μπορούν να επιβεβαιώσουν άλλωστε και οι οδηγοί που φαινομενικά έχουν δηλωθεί ως μεταφορείς. Με τον τρόπο αυτό, χάνονται τα ίχνη της διαδρομής των εκρηκτικών, παραβιάζονται σαφώς οι διατάξεις για τη νόμιμη και ασφαλή μεταφορά τους και δημιουργείται κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και για το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον. Είναι μάλιστα ερώτημα αν όλες οι ποσότητες εκρηκτικών φτάνουν πράγματι στον τελικό προορισμό τους ή αν διαχέονται προς άγνωστες κατευθύνσεις.
Όπως γνωρίζει η Υπηρεσία Σας, άλλωστε, η μεταφορά εκρηκτικών υλών επιτρέπεται μόνο με φορτηγά οχήματα που φέρουν την πιστοποίηση ADR, υπόκεινται σε ετήσια τεχνική επιθεώρηση και φέρουν το πιστοποιητικό έγκρισης του υποτμήματος 9.1.3. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. Γ5/48222/2474 ΦΕΚ Β’ 2755/3.7.2019 όπως ισχύει σήμερα. Τέτοια φορτηγά οχήματα δεν υπάρχουν στο νησί της Ρόδου, και έτσι μόλις τα εκρηκτικά φτάσουν στο λιμάνι φορτώνονται σε ακατάλληλα φορτηγά για να φτάσουν στις αποθήκες του παραλήπτη.
Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό στην εταιρεία μας όταν μας ζητήθηκε να υποβάλλουμε προσφορά στην εταιρεία για ενδεχόμενη συνεργασία. Η εν λόγω εταιρία τότε μας γνώρισε ότι αυτή είναι η πρακτική που ακολουθεί η ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε., και μας επιβεβαίωσε ότι οι υπάλληλοι της παραλαμβάνουν τα ασυνόδευτα εκρηκτικά από το λιμάνι με φορτηγό που δεν έχει την πιστοποίηση ADR.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά προφανώς δεν δηλώνονται από την ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. στην άδεια διαμετακόμισης που οφείλει να συνοδεύει τα μεταφερόμενα εκρηκτικά σύμφωνα με το άρ. 1 της ΥΑ 3009/2/21-γ/1994 (ΦΕΚ Β’ 301). Ιδίως σε περίπτωση μικτής διαμετακόμισης, δηλαδή με συνδυασμό χερσαίων και πλωτών θαλάσσιων μέσων μεταφοράς όπως γίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να δηλώνονται όλα τα στοιχεία των οχημάτων στα οποία θα μεταμορφωθούν οι εκρηκτικές ύλες και, σε περίπτωση προσωρινής εκφόρτωσης του φορτίου, πρέπει να δηλώνονται ο τόπος εκφόρτωσης και ο ακριβής χρόνος εναπόθεσης αυτού. Ομοίως, σε περίπτωση μεταφόρτωσης των εκρηκτικών σε άλλο όχημα πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία αναγνώρισής του (αριθμός κυκλοφορίας, ιδιοκτήτης κ.ο.κ.). Η παραβίαση των διατάξεων της ανωτέρω ΥΑ και ιδίως η δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην άδεια διαμετακόμισης επιφέρει μεταξύ άλλων και ποινικές κυρώσεις (άρ. 10 ΥΑ και άρ. 4 παρ. 10 εδ. β’ Ν. 2168/1993).
Επιπλέον, σε περίπτωση φόρτωσης/εκφόρτωσης εκρηκτικών υλών σε/από πλοία και παραμονή αυτών σε θαλάσσια ζώνη, λιμάνια και όρμους, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας του ΠΔ 405/1996 (αποστάσεις ασφαλείας, ειδικές συσκευασίες, στοιβασία κ.ο.κ.). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. δηλώνει ψευδώς ότι δήθεν τα εκρηκτικά δεν εκφορτώνονται από τα φορτηγά της, αλλά ότι τάχα τα φορτηγά ταξιδεύουν φορτωμένα μέχρι την Ρόδο, προκειμένου έτσι να διαφύγει την υποχρέωση τήρησης αυτών των μέτρων ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, όμως, εκφορτώνει και μεταφορτώνει τα εκρηκτικά από τα φορτηγά της στα πλοία, και από τα πλοία στα ακατάλληλα φορτηγά της … στο λιμάνι της Ρόδου, χωρίς να τηρεί τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας και χωρίς να έχει τις κατάλληλες συσκευασίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μέγιστος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, περιουσία και για το περιβάλλον, η οποία επιφέρει υποχρέωση διακοπής των εργασιών σύμφωνα με το άρ. 6 του ΠΔ 405/1996 και επισύρει και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο Τρίτο του ΠΔ 405/1996.
Ως εκ τούτου, παραβιάζονται οι υποχρεώσεις τήρησης των νόμιμων μέτρων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος ζωής και υγείας και να επισύρονται ποινικές κυρώσεις σε βάρος του υπευθύνου και του νομίμου εκπροσώπου του του εργοστασίου παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών της ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. [βλ. τα άρ. 1 και 7 της ΥΑ 3009/2/28-γ/1994 (ΦΕΚ Β’ 461) και τα άρ. 1-4 του ΠΔ 413/1977].
Επιπλέον, η Υπηρεσία Σας οφείλει να λάβει και τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8 της ΥΑ 3009/2/23-α/1994 (ΦΕΚ Β’ 696) που προβλέπουν οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας εμπορίας εκρηκτικών υλών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων τους (άρ. 18, 22 Ν. 2168/1993).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την αποκάλυψη των ανωτέρω εγκληματικών πράξεων, σε όσα χρόνια προς τα πίσω και αν εκτείνονται (κατά τις πληροφορίες μας η παραβατική αυτή πρακτική ακολουθείται συστηματικά τουλάχιστον από το 2018 έως και σήμερα), και την επιβολή των δέουσων ποινών στους υπεύθυνους τέλεσης των παραβάσεων αυτών».
Πηγή: ethnos.gr

Latest..

Αδέλφια… μας &.δουλεύουν&.

ΧΙΟΣ : Όσοι διαβάζετε τον ημερήσιο Τύπο, ή ακούτε τα «νέα», θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της γης, τουλάχιστον δέκα (10) εστίες … [Read More...]

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΙΟΣ : Εγκρίθηκαν από το Υπουργείου Τουρισμού τρία Προγράμματα  ύψους 40,4 εκατ. ευρώ, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς της Αλιείας, του … [Read More...]

Απόγνωση επιχειρηματιών Μυτιλήνης/Μόριας λόγω διαρρήξεων – Συνάντηση με Υποστράτηγο Ελευθέριο Ντουρουντού

ΛΕΣΒΟΣ: Μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Λέσβου, και συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, ο  Αντιπρόεδρος κ. Παρασκευάς Φραντζέσκος, ο Γενικός Γραμματέας … [Read More...]