Λήμνος: Την Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο για πρώτη φορά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πορτιανού

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χριστοφιδέλλης προσκαλεί τον Δήμαρχο,
τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Κοινοτήτων, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων να προσέλθουν στη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Κοινότητα Πορτιανού, την 29η του μηνός Ιουνίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.
Ενημέρωση για την λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λήμνου
 

2.
Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λήμνου, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3.
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Εντοπισμός πλαστικών στη θάλασσα με τηλεπισκόπηση – Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στο πείραμα του Παν. Αιγαίου

ΛΕΣΒΟΣ: Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στο πλαίσιο της πολύπλευρης συνεργασίας που αναπτύσσει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Μιχάλη Ρούσση, που … [Read More...]