Λήμνος: Υποτροφίες Σπουδών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

ΛΗΜΝΟΣ:

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία = Υποτροφίες στις Περιφέρειες ‘’ με την προσφορά εννιά  ( 9 ) υποτροφιών ανά Περιφέρεια από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ & το Mediteranean College, ενισχύει το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση σε μια ιδιαίτερη δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, στοχεύοντας να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές, απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους.
            Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( Λέσβο, Χίο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία, Αγ. Ευστράτιο ) παρέχονται :

Τρεις ( 3 ) υποτροφίες για Bachelor ( στα δίδακτρα) στο MEDITERRANEAN COLLEGE για το α’ έτος σπουδών. Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους >60%. Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (150€).

Δύο ( 2 ) ετήσιες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ.

Δύο ( 2 ) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες ( στα δίδακτρα ) στο ΑΛΦΑ studies ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ).

Δύο ( 2 ) πλήρεις ετήσιες υποτροφίες ( στα δίδακτρα ) στο MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES ( Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 ). Ειδικά για τα προγράμματα HPD Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις ( βαθμολογία έτους > 60% ). Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του φορέα πιστοποίησης ( 150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα ) και τα τέλη έκδοσης              πτυχίου/αποφοίτησης ( 100€ ). 

 
Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2021– 2022.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς : ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2).

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή / και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

 

Οι υποτροφίες στα Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ studies και Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης εκτός των διετών προγραμμάτων.

 

Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

 

Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στο διετές προγράμματα HPD του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

 

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

 

Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ – στο πρόγραμμα.
Για την κατοχύρωση των υποτροφιών οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο – συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου – πρόγραμμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλ. 2105279500
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλ. 2104120313
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 2109640117
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310552406
Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, τηλ. 2108899600
Mediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατία 2-4, τηλ. 2310547708

Αρχική


http://alfa-studies.gr/

Αρχική σελίδα

Mediterranean Professional Studies

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ των υποψηφίων θα χορηγούνται από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Λήμνο και Σάμο και θα υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου :

www.pvaigaiou.gov.gr
 
Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δήλωσης ( Ε1 ) οικονομικού έτους 2020.
Φωτοαντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικονομικού έτους 2020.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ( ή κηδεμόνα ).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης ( Λυκείου ).
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π. ).

 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !!!
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως :

 
Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου à στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας,                            επί της οδού Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη ( κ. Αναστάσιος Γ. Ρούσσης,                             τηλ. : 2251353921 ).
Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου à στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, επί της οδού Κωνσταντίνου Μονομάχου 35, Τ.Κ. 82131, Χίος ( κα. Σοφία Γρέγου, τηλ. :  2271352617 ).
Για την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου à στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, επί της οδού Α. Αλέξη 1 και Δερβενακίων  Διοικητήριο Σάμου, Τ.Κ. 83100, Σάμος ( κ. Κλέαρχος  Δαλαμάρας,                  τηλ.: 2273353441 ).
Για την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου à στo Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 ( Επαρχείο ), Τ.Κ. 81400 Μύρινα Λήμνου                  ( κα. Κυριακή Μάντζαρη, τηλ. : 2254351223 ).

II. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί λίστα αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματός τους από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας σε Λέσβο, Χίο, Λήμνο και Σάμο, καθώς και για την τελική ανάδειξη των υποτρόφων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pvaigaiou.gov.gr..
Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

 
  Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

«10ος Κολυμβητικός Διάπλους» του Κόλπου Γέρας, με αφετηρία την Κουντουρουδιά και τερματισμό το Πέραμα.

ΛΕΣΒΟΣ:  Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ο «10ος Κολυμβητικός Διάπλους» του Κόλπου Γέρας, με αφετηρία την Κουντουρουδιά και τερματισμό … [Read More...]

Η Λημνιά αθλήτρια Μαρία Τσάκωνα εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο!

ΛΗΜΝΟΣ: Η Υπεραθλήτρια της διεθνούς κολύμβησης Μαρία Τσάκωνα η κόρη του Τσάκωνα Ιωάννη γέννημα θρέμμα από την Λήμνο μας κάνει ακόμα μια φορά υπερήφανους! Αφού προκρίθηκε στους … [Read More...]

Έκτακτο – Φωτιά στο Γαϊδαρανήφορο

ΛΕΣΒΟΣ: Επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ στον Γαϊδαρανήφορο πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ.Η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο … [Read More...]