Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους εργασίας του Δήμου Ικαρίας

ΙΚΑΡΙΑ:

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας του Δήμου Ικαρίας
Βάσει της απόφασης Δημάρχου Ικαρίας 129/2020, αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών , όλων των Υπηρεσιών του Δήμου για το χρονικό διάστημα από εκδόσεως της παρούσας μέχρι 30/11/2020 με αυτοδίκαιη παράταση για όσο διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα μετά από έκδοση νέας Πράξης, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού covid-19.
Το κοινό θα προσέρχεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού (εφόσον το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο)
(ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71432 (ΦΕΚ 4899/6.11.2020/Β)
Εξαιρούνται οι πληγέντες από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 προκειμένου να λάβουν τα έντυπα της δήλωσης και να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης .
Τηλέφωνα Υπηρεσιών
Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο : 22753-50435
Πρωτόκολλο – Γραφείο Προσωπικού : 22753-50420
Γραφείο Ύδρευσης : 22753-50431
Ταμείο : 27753 – 50432, -50434, -50433
Οικονομική Υπηρεσία : 22753-50414, -50430
Τεχνική Υπηρεσία : 22753-50418, -50427, -50428
ΚΕΠ: 22753- 50422
Γραμματεία Δημάρχου / Αντιδημάρχων : 22753-50401, -50400

Δημοτική Ενότητα Ραχών
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – ΟΓΑ: 2275350518
Ταμείο : 2275350513
ΚΕΠ: 2275350520
Γραφείο Μισθοδοσίας : 2275350521
Γραφείο Ύδρευσης – Γεωπόνος : 22753 50516
Βοήθεια στο Σπίτι : 2275350501
Γραφείο Αντιδημάρχου: 2275350509

Δημοτική Ενότητα Ευδήλου
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: 2275350110
Ταμείο:2275350101
Γραφείο Γεωπόνου: 2275350114
ΟΓΑ- Μητρώο Αρρένων :2275350113
ΚΕΠ: 2275350118
Γραφείο Ύδρευσης : 2275350117
Πληροφορίες : 2275350111
Γραφείο Αντιδημάρχου: 2275032978

Latest..