Ναυτικός Όμιλος Λήμνου: Δημόσια πρόσκληση για εξοπλισμό

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Ναυτικός Όμιλος Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια σκαφών κωπηλασίας, κάνοε-καγιάκ από τον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου» με συνολικό προϋπολογισμό εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (199.277,74).
Προσκαλεί της ενδιαφερόμενους
Να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών

Α1 Σκάφη παράκτιας κωπηλασίας-μονό σκιφ 1χ τεμάχια δύο (2)
Α2 Σκάφη παράκτιας κωπηλασίας-διπλό σκιφ 2χ τεμάχια δύο (2)
Α3 Μεγάλα κουπιά κωπηλασίας ζεύγη οκτώ (4)
Α4 Καγιάκ 1 ΚF μονό αγωνιστικό τεμάχια δύο (2)
Α5 Καγιάκ 2ΚF διπλό αγωνιστικό τεμάχια δύο (2)
Α6 Καγιάκ 4ΚF τετραπλό αγωνιστικό τεμάχια ένα (1)

Κριτήρια επιλογής: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του συνολικά ή για κάθε μία από της ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ξεχωριστά.

Για τις κατηγορίες δαπανών Α1 Α2 και Α3 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Αυγούστου 2020.
Για τις κατηγορίες δαπανών Α4,Α5 και Α6 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Νοεμβρίου 2020.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, μέχρι δηλαδή την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  και ώρα 14.00 εγγράφως είτε ιδιοχείρως στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου στη Μύρινα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση nolimnos@gmail.com.
. Για τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου.
Το Δ.Σ του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου
Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Αναστολή πανηγυριών εξετάζει η κυβέρνηση-Δύσκολος ο έλεγχος παραδέχεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης

ΚΩΣ: Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών μέτρων για τα πανηγύρια, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Παπαθανάση, στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του … [Read More...]

Χ.Θεοχάρης: Σύντομα θα μπορούμε να υποδεχτούμε και κρουαζιερόπλοια- ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί

ΚΩΣ: Οι Βρετανοί τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα και μέσω ενδιάμεσου σταθμού και από την Τετάρτη με απευθείας πτήσεις, τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε … [Read More...]