Ολοκλήρωση εργασιών αντικατάστασης σωληνώσεων και αντλιοστασίου στον Κάμπο

ΙΚΑΡΙΑ: Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αντιδήμαρχος Ευδήλου Δέσποινα Τσαγκά αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης των σωληνώσεων και του αντλιοστασίου στη περιοχή του Κάμπου.Social Plugins
CommentsEmbedded CommentsEmbedded PostsEmbedded VideosGroup PluginLike ButtonPage PluginQuote PluginSave ButtonShare ButtonoEmbedoEmbed (Legacy)Child-Directed SitesFAQsDeprecated
Embedded Posts
Embedded Posts are a simple way to put public posts – by a Page or a person on Facebook – into the content of your web site or web page. Only public posts from Facebook Pages and profiles can be embedded.Code GeneratorURL of postThe pixel width of the post (between 350 and 750)Include full postGet CodeSettingsSetting Description Default
data-href
The absolute URL of the post.
n/a
data-lazy
true means use the browser. lazy-loading mechanism by setting the loading=”lazy” iframe attribute. The effect is that the browser does not render the plugin if it. not close to the viewport and might never be seen. Can be one of true or false (default).
false
data-width
The width of the post. Min. 350 pixel; Max. 750 pixel. Leave empty to use fluid width.
fluid width
data-show-text
Applied to photo post. Set to true to include the text from the Facebook post, if any.
falseGetting your Code from a Post1. Navigate to your Post
You can get the embed code directly from the post itself. If the post is public, click on the icon that appears in the top right corner of the post on Facebook.
Choose Embed Post from the drop down menu:
For photo posts select the Embed Post button on the bottom right:2. Copy and Paste Code
You will see a dialog appear with the code to embed your post in it. Copy and paste this code into your web page in the place where you want it to appear.
For technical details please refer to the section Add Code ManuallyAdd Code Manually
Besides the Code Generator, you can also embed the code manually.1. Get Post URL
First you need to get the URL of a post you wish to share. The post must be public, which is indicated by the gray world icon, right next the post. publishing time:
For testing you can use this example URL:
“https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/”
2. Load JavaScript SDK
To use the Embedded Posts Plugin, or any other Social Plugin, you need to add the Facebook JavaScript SDK to your website. You need to load the SDK only once on a page, ideally right after the opening tag:

You can find more help on implementing the JavaScript SDK in the JavaScript SDK – Quickstart.3. Place Embedded Post Tag
Next place the Embedded Post tag at any place of your website. Replace {your-post-url} with your posts’ URL.

4. Testing
Once you completed these steps you’re able to test your Embedded Post. A completed integration will look like something like this:
My Website

Latest..

Απαλλάσσονται οι αγρότες και οι αλιείς από το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020

ΛΕΣΒΟΣ: Την απαλλαγή των αγροτών και των αλιέων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, … [Read More...]

e-απελπισία

ΙΚΑΡΙΑ : Γράφει ο Δημήτρης Σεβαστάκης για την Αυγή Είναι κλειστός ενάμιση χρόνο. Έχοντας συλλέξει άπειρους λογαριασμούς, άπειρα χάρτινα και διαδικτυακά μπιλιέτα με χρέη, … [Read More...]