ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Η.Ν. ΨΑΡΩΝ

ΧΙΟΣ :
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών προκηρύσσεται διαγωνισμός για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται βάσει του νόμου 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που κατέχει πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Κ.Ε.Π. του δήμου Η.Ν. Ψαρών αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από:
1) βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email),
2) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018 καθώς και από
3) κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του για την κατάληψη της θέσης.
Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. 
Η επιλογή του συμπαραστάτη θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Latest..

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΧΙΟΣ : Σοκαριστικες και συνάμα επικίνδυνες καταστάσεις ζουν πλέον οι κάτοικοι της Μυτιλήνης καθώς τα όσα συμβαίνουν στον τόπο τους έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πριν … [Read More...]

Εκδρομή στην Ικαρία πραγματοποιει το 2ημερο του Αγίου Πνεύματος 7-8/06 το τουριστικό γραφείο Proorismos Travel & Tourism (πρόγραμμα)

ΙΚΑΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 07/06/2020Συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο στο Καρλόβασι 12:45 μμ. για την μεταφορά μας στο λιμάνι Καρλοβάσου.Αναχώρηση του πλοίου από το Καρλόβασι στις … [Read More...]