ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Ο Δήμος Χίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τις ανάγκες σημαιοστολισμού του Δήμου σε διάφορες εκδηλώσεις.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 11/3/2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2019,42 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2020 και στον Κ.Α. 10-6691.001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων».
Υποβολή Προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος ΤΚ 82131, μέχρι την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, και η οποία θα πρέπει να περιέχει:
1) Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail)
2) Τεχνικά – διαφημιστικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.

Latest..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΧΙΟΣ : Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις … [Read More...]

Μ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΧΙΟΣ : Ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Υπουργείο Τουρισμού ουδέποτε διαχώρισε τα νησιά σε κατηγορίες, ως προς την επικινδυνότητά … [Read More...]

Ποδηλατοδρομία στην Καλλονή για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου – Θα συμμετέχει και ο Steffen Streich

ΛΕΣΒΟΣ: Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές … [Read More...]