ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΙΟΣ :
Την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε ατόμων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι: πέντε ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων), οκτώ ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Νυχτοφυλάκων), χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις μήνες, καθώς και ενός ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και ενός ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Χίου όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.
3) Βεβαίωση οφθαλμίατρου που αποδεικνύει την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ: 2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 25/05/2020 έως και 27/05/2020.

Latest..

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΧΙΟΣ : Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χίου Συνάντηση Εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι Διοικήσεις των Σωματείων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και … [Read More...]

Τότε Δήμος Λέσβου, τώρα Δήμος Μυτιλήνη η απραξία για τα αδέσποτα έχει συνέχεια… Ανακοίνωση – απάντηση από την &.Κιβωτό&.

ΛΕΣΒΟΣ: Η ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης διάβασε με ενδιαφέρον την απάντηση του Δήμου Μυτιλήνης σχετικά με τις «ενέργειές του για τα αδέσποτα ζώα». Και αισθανθήκαμε ότι μετακινηθήκαμε … [Read More...]

Τότε Δήμος Λέσβου, τώρα Δήμος Μυτιλήνης η απραξία για τα αδέσποτα έχει συνέχεια… Ανακοίνωση – απάντηση από την &.Κιβωτό&.

ΛΕΣΒΟΣ: Η ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης διάβασε με ενδιαφέρον την απάντηση του Δήμου Μυτιλήνης σχετικά με τις «ενέργειές του για τα αδέσποτα ζώα». Και αισθανθήκαμε ότι μετακινηθήκαμε … [Read More...]