Συγκροτήθηκαν κλιμάκια ελέγχου για τη μελισσοκομία στα νησιά

ΚΩΣ: Κλιμάκια επιτόπιου ελέγχου του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, συγκροτήθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.
Τα κλιμάκια θα καλύψουν τις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου.Η απόφαση έχει ως εξής:«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑ. Συγκροτούμε διμελή κλιμάκια ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, αποτελούμενα από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου και τα οποία θα συστήνονται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας:
1. Για την ΠΕ Ρόδου1. Πρατσινάκη Γεωργία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.2. Χατζηπλής Δημήτριος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.3. Γεωργά Στυλιανή ,Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.4. Μοσχίδης Γεώργιος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.5. Μαστόρου Σάββας, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου6. Καστρουνή Μαρία, Τεχνολόγος Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου7. Παπαχειμώνα Ευαγγελία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
2. Για τις ΠΕ Κω και Καλύμνου1. Νικολή Νίκη, Γεωπόνος ΠΕ, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Περιφεριακής Ενότητας Κω2. Ρουμελιώτης Δημήτριος, Γεωπόνος ΠΕ του Τμ. Αγροτικής Οικονομίας Περιφεριακής Ενότητας Κω3. Πρατσινάκη Γεωργία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.4. Χατζηπλής Δημήτριος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.5. Μοσχίδης Γεώργιος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
6. Γεωργά Στυλιανή, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.7. Μαστόρου Σάββας, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου8. Παπαχειμώνα Ευαγγελία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου9. Καστρουνή Μαρία, Τεχνολόγος Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
3. Για την ΠΕ Καρπάθου1. Κρητσιώτης Εμμανουήλ, Γεωπόνος ΠΕ, Προϊστάμενος του Τμ. Αγρ/κής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου.2. Χάραρη Βασιλική, Γεωπόνος ΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου3. Πρατσινάκη Γεωργία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.4. Χατζηπλής Δημήτριος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.5. Μοσχίδης Γεώργιος, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
6. Γεωργά Στυλιανή, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.7. Μαστόρου Σάββας, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου8. Παπαχειμώνα Ευαγγελία, Γεωπόνος ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου9. Καστρουνή Μαρία, Τεχνολόγος Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
Β. Έργο των ανωτέρω Κλιμακίων θα είναι να πραγματοποιούν επιτοπίους ελέγχους σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτοκ. 455/231690/24-8-2020 (ΦΕΚ 3546/27-8-2020 τεύχος Β΄) Απόφαση υπουργού και υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Latest..

Χρ.Στεφανάδης: Παραπλανητική διαφήμιση ”θεραπευτικών” προϊόντων με το όνομα του

ΙΚΑΡΙΑ: Θύμα επιτήδειων φέρεται να έπεσε ο Βουλευτής του Νομού Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, αφού όπως τον ενημέρωσαν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο διαφήμιση ”θεραπευτικών” προϊόντων … [Read More...]