Συλ. Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου: Ψήφισμα για το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και τα εργασιακά τους δικαιώματα

ΙΚΑΡΙΑ:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ.127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού́ ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία». Σύμφωνα με αυτήν, οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων της χώρας, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ για τις Προϊστάμενες δεν προβλέπεται καμία μείωση διδακτικού ωραρίου για την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Στο χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζεται ο καθημερινός χρόνος προσέλευσης και προετοιμασίας αποχώρησης των νηπίων (συνολικά 30’ ημερησίως) και του διαλείμματος. Επομένως, ο πραγματικός διδακτικός χρόνος ξεπερνά τις 25 ώρες και προσεγγίζει τις 35 ώρες εβδομαδιαίως.
Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονται ή ακόμη και αδυνατούν να λάβουν τις νόμιμες άδειές τους ή το κατοχυρωμένο δικαίωμα μείωσης ωραρίου (στην περίπτωση π.χ. ανατροφής ή συνδικαλιστικών αδειών) καθώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται κλείσιμο τμήματος και επομένως δυσλειτουργία της σχολικής μονάδας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου αναγνωρίζοντας την ανισότητα στη διαμόρφωση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών και επιπλέον των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων, σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδευτικών, καθώς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, στηρίζει και διεκδικεί:

  • Τη μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία (1/θεσια, 2/θεσια, 3/θεσια), ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα (24 ώρες εισαγωγικό και μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας για όλες/ους τους συναδέλφους).
  • Επιπλέον μία ώρα μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προϊσταμένων καθημερινά, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέρχονται στον καθημερινό φόρτο εργασίας.
  • Ο χρόνος υποδοχής, προετοιμασίας αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί όχι μόνο επιτηρούν, αλλά ταυτόχρονα διδάσκουν βασικές δεξιότητες.
  • Την αναγνώριση ως υπερωριακών των επιπλέον ωρών απασχόλησης και την αποζημίωσή τους, εφόσον δεν υπάρξει μείωση ωραρίου στις περιπτώσεις αναπληρωτών νηπιαγωγών με τέκνο έως 2 ετών.
  • Εφόσον υφίσταται αίτημα άδειας ή μείωσης ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής άδειας να υπάρχει μέριμνα για άμεση αναπλήρωση, ώστε οι νηπιαγωγοί να μην στερούνται τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Το ΥΠΑΙΘ οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να εξισώσει το ωράριο των νηπιαγωγών με των υπολοίπων κλάδων εκπαιδευτικών και να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα που υποβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία.
 
Άμεση νομοθετική ρύθμιση για ουσιαστική κατοχύρωση του ωραρίου και των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γραμματέας
Αρχοντούλης Ιωάννης                                                  Μαρούπας Ευάγγελος

Latest..

Ιωάννα Ρούφα: « Μας φέρνετε έναν ισολογισμό ανυπόγραφο και μας ζητάτε να τον ψηφίσουμε. Κάποιο λάκκο έχει η… φάβα.

ΚΩΣ: Σας ρωτήσαμε αν ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας έχει υπογράψει τον Ισολογισμό. Τυχαίο που εγκατέλειψε το δήμο και σήμερα βρίσκεται σε άλλη υπηρεσία;    … [Read More...]

‘’ ΔΟΠΑΒΣ ΠΡΟΣ ΣΕΓΑΣ: ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ!! Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ κ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.’’

ΚΩΣ: Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - Κως 2023 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: “Ο ίδιος ο ΔΟΠΑΒΣ, δηλαδή ο κ. Χατζηχριστοφής δηλώνει ότι το νέο στάδιο ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ είναι … [Read More...]