Τα νέα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ)

ΚΩΣ:

Συγκροτήθηκαν με αποφάσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κ. Μαρκέλλας Παραμυθιώτου-Μολφέτα τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ).
Ειδικότερα, στην απόφαση για το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρονται τα εξής:«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΑ. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου ως εξής:Τακτικά Μέλη:Ψαράς Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος.
Ψύρη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω, ως Αντιπρόεδρος.

Σοκορέλου Αικατερίνη-Σταματία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής Ρόδου, ως μέλος.
Μουτσάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
Γκουτζιαμάνης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:Συμεωνίδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Αναστασίου Λεωνίδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αφάντου Ρόδου.
Στουππή Τσαμπίκα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου.
Βουγάς Φάνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:
Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΕλλάδαςΤακτικά μέληΧριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, ο οποίος υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
Αναπληρωματικά μέληΣαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, η οποία υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων.
Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:Τακτικά Μέλη:1.Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας)
Κυριακούλης Κυριάκος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)
Αναπληρωματικά Μέλη:1.Πρωτογεράκης Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)
2.Ποριώτης Αναστάσιος, ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΗ (Άγιοι Πάντες – Κορωπί )Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Νιώτη Νικολέττα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αναπληρώτριά της την Νιανιά Αλεξάνδρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, η οποία υπηρετεί στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Στην απόφαση για το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρονται τα εξής:«ΑποφασίζουμεΑ. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου ως εξής:
Τακτικά Μέλη:Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ85, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος.
Χριστινάκης Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ρόδου, ως Αντιπρόεδρος.
Γαμπιεράκη Χρυσή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Πάτμου, ως μέλος.
Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
Κλαδογένης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:Έλληνας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Τσατταλιός Τσαμπίκος-Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84, Διευθυντής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Χάλκης.
Κρητικός Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ζηπαρίου Κω.
Κουφού Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παπανικολάου Φίλιππος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
Τακτικά μέληΧριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ07, ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
Αναπληρωματικά μέληΣαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
Κάζαγλης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ο οποίος υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.
Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:Τακτικά Μέλη:Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας )
Κυριακούλης Κυριάκος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)
Αναπληρωματικά Μέλη:Πρωτογεράκης Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη- Ρόδος)
Ποριώτης Αναστάσιος, ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΗ (Άγιοι Πάντες – Κορωπί)

Γραμματέα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου ορίζουμε την Καθολική Ανθούλας, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αναπληρώτριά της την Στεργία Σπανού, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Latest..

Τ.Ε. ΕΟΚ Λέσβου: εκτιθέμενη για αντικανονική συμμετοχή παικτών στον “τελικό” με Ήφαιστο .Επιστολή Σωτηρχέλη ……” στο δρόμο γινόντουσαν τα συμβούλια της Τ.Ε.”.

ΛΗΜΝΟΣ: Έχει  περάσει μία εβδομάδα από την επεισοδιακή αναμέτρηση του Ηφαίστου με το  Mytilini Sports Club και ενώ η ένσταση  που έχει καταθέσει ο Ήφαιστος δεν έχει … [Read More...]

Μ.Κόνσολας: “Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσει η Σχολή Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο”

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών της … [Read More...]

ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΕ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ: ΧΑΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΙΟΣ : Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Σταμάτης Μαλέλης στο πλαίσιο περιοδείας του συναντήθηκε στον Πολιχνίτο με Προέδρους των γύρω χωριών και συζήτησε τα προβλήματά τους. Ο κος Μαλέλης … [Read More...]

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ

ΧΙΟΣ : Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ,στη δια περιφοράς σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε την αναβολή του προγραμματισμένου για την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου Αγώνα … [Read More...]