Υπουργική Απόφαση για τουριστικά καταλύματα καραντίνας μέσα και η Λήμνος

ΛΗΜΝΟΣ:

Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4692/2020   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 111)
β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 8825/12.06.2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 2270)
γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.
Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:
i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.
Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

 

Πίνακας Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
ΝΗΣΙ
ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
 
0137
0101Κ014Α0058900
25
4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
0596
0102Κ013Α0117001
38
3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΣ
ΘΑΣΟΣ
0596
0102Κ013Α0117001
27
2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
8586
0105Κ113Κ0028500
18
3ΚΛ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
0582
0206Κ012Α0026200
56
3

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΙΓΙΝΑ
0482
0262Κ012Α0078000
30
2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑ
3060
1101252
22
1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ
2831
0310Κ013Α0085900
53
3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ
4740
1110699
14
1ΚΛ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΣ
8685
1161724
37
3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ
4273
1118682
43
4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 
3825
1131762
128
3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 
7986
1069556
10
3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 
0612
1130595
7
2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 
2687
0517Κ060Α0026501
14
4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ
 
9647
0518Κ113Κ0119701
8
3ΚΛ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
7049
0519Κ013Α0021000
36
3

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 
7887
0622Κ013Α186401
29
3

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 
7031
1104926
9
4ΚΛ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ
 
7382
0724Κ112Κ0251500
2
2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
 
3273
1120363
10
4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
6977
0726Κ032Α0190800
27
2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΣ
4448
1108172
34
3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
3207
0726Κ013Α0169400
50
3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 
7039
0727Κ013Α0150400
46
3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1581
1001767
64
4

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
4420
0829Κ012Α0034800
49
2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
2508
1164124
20
2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗ
ΙΘΑΚΗ
2907
045Κ132Κ0507301
10
2ΚΛ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
2988
0831Κ012Α0088200
22
2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
 
8729
0933Κ013Α0172300
76
3ΚΛ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
 
3401
0934Κ011Α0171000
12
1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
 
2479
0935Κ273Α0820200
6
3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 
3163
1060910
68
4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
 
1080
0938K013A0603400
80
3

ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗ
6252
1073326
45
4

ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗ
7114
1003618
20
4ΚΛ

ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗ
9865
1042Κ032Α0028701
23
2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΣ
7031
1152481
41
3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
0867
1110304 / 1144Κ011Α0177800
27
3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
4426
1468Κ111Κ0366460
15
1ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ
7031
1052595
15
2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩΣ
6262
1143Κ015Α0546301
128
5

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΣ
9766
1172Κ012Α0302600
35
2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΣ
6101
1033304
9
2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΚΥΘΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
 
 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΣ
7140
1144K043A0118600
60
3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΟΣ
0092
1175Κ122ΚΟ540800
24
2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΣ
2016
1063245
49
2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΣ
9966
1060597
24
4

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΡΟΣ
2104
1164060
30
3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΣ
7031
1139882
34
2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 
0203
1022788
26
2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
6734
1246Κ013Κ0152700
40
3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
 
7969
0101Κ014Α0058900
24
3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 
7031
1077960
38
2ΚΛ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 
7149
1249Κ015Α0233901
132
5

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
6252
1058098
50
4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΣΚΥΡΟΣ
8060
1351Κ0120264801
15
2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 
5310
1154416
49
2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
 
0579
1353Κ012Α0051600
19
2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
 
3554
1354Κ014Α0063900
60
4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά,  η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ’αρ. 9418/23.06.2020 (Β’2498) όμοιες Αποφάσεις. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
                    O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
 
                                                                          ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 
Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Θα σας συλλάβουμε… Αναφέρει το απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα που διακινείται ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας

ΛΕΣΒΟΣ: Ενημέρωση σχετικά με νέο ψευδεπίγραφο – απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα που διακινείται ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας Εντοπίστηκε νέο καταφανώς ψευδεπίγραφο – … [Read More...]