Χορήγηση 103 αδειών αλίευσης τόννου για το έτος 2023 εκ των οποίων 31 σε αλιευτικά σκάφη της Καλύμνου.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

Εκδόθηκε από την ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απόφαση
1.Χορήγησης αδειών αλίευσης για το έτος 2023 του είδους τόννος (Thunnus thynnus), σε 103 αλιευτικά σκάφη απ’όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 31 είναι από Κάλυμνο.
Η περίοδος αλιείας τόννου αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2023 και ισχύει μέχρι την εξάντληση της εθνικής ποσόστωσης ή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.Οι άδειες αλίευσης για τα σκάφη του συνημμένου Πίνακα και οι υποχρεώσεις των πλοιοκτητών ή/και κυβερνητών, ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του έτους 2023 και ανεξάρτητα αν επιτρέπεται η αλιεία του είδους ή υπάρχει απαγόρευση για αυτή.Οι πλοιοκτήτες ή/και κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών του συνημμένου Πίνακα, υποχρεούνται:α. Πριν την έναρξη των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων να προσέλθουν στις οικείες Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να καταχωρηθεί η άδεια αλίευσης στην αλιευτική άδεια του σκάφους.β. Να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού καθόλη τη διάρκεια του έτους.γ. Να καταχωρούν με ηλεκτρονικά μέσα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, τα δεδομένα ημερολογίουαλιείας (απόπλου, αλιευτική δραστηριότητα, κατάπλου, δήλωσης εκφόρτωσης) και να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη διαβίβαση αυτών στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).δ. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-BCD της ICCAT, τα προβλεπόμενα στοιχεία.ε. Να τοποθετούν στην ουρά όλων των ατόμων τόννου τις προβλεπόμενες μοναδικές ετικέτες σήμανσηςοι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων.στ. Κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε διεθνή ύδατα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων από την ΙCCAT επιθεωρητών, σύμφωνα με τις οδηγίες Ειδικοί όροι για την αλιεία του είδους τόννου:α. Απαγορεύεται η αλιεία ατόμων τόννου ζώντος βάρους μικρότερο των 30 κιλών ή μεσουραίουμήκους μικρότερου των 110 εκατοστών.β. Για τα σκάφη του συνημμένου Πίνακα, επιτρέπεται μέγιστο ποσοστό 5% τυχαίων συλλήψεωνυπομεγεθών ατόμων τόννου και συγκεκριμένα ατόμων βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών, ή μεσουραίο μήκος μεταξύ 75 και 115 εκατοστών, ανά εκφόρτωση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεταιβάσει των συνολικών αλιευμάτων τόννου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται στο σκάφοςοποιαδήποτε στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.
γ. Η εκφόρτωση ατόμων τόννου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους καθορισμένους για την εκφόρτωση του είδους λιμένες όπως αυτοί κάθε φορά ορίζονται.δ. Η τυχαία σύλληψη αλιευμάτων τόννου πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγεται.Παρεμπίπτοντα αλιεύματα τόννου τα οποία έχουν εξαλιευθεί τυχαία, δηλαδή έχουν συλληφθεί σε χρονική περίοδο που δεν έχει γίνει έναρξη της αλιείας του τόννου, ή η αλιεία έχει διακοπεί λόγω εξάντλησης της ελληνικής ποσόστωσης, ή η αλιευτική άδεια του σκάφους και η άδεια αλίευσης τόννου δεν είναι σε ισχύ ή έχουν ανασταλεί, i) επαναφέρονται στη θάλασσα στην περίπτωση που τα άτομα είναι ζωντανά και ii) τα νεκρά άτομα ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε καθορισμένους λιμένες και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς, ή κοινωφελείς σκοπούς, ή σε ευαγή ιδρύματα, ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε Ο.Τ.Α., ή σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
Μη τήρηση των όρων της παρούσας και μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας αλίευσης
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα 31 αλιευτικά σκάφη από Κάλυμνο, στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης τόννου.
Δείτε όλη την απόφαση πατώντας εδώ

Latest..

Γ. Νικητιάδης: Έπεα πτερόεντα ΝΔ – Ποιος φταίει ξεψύχησε μια γυναίκα σε καρότσα αγροτικού φορτηγού;

ΚΩΣ: Έπεα πτερόεντα είναι όσα λέει η Νέα Δημοκρατία για την υγεία στα νησιά μας. Οι νησιώτες τρέμουν στην ιδέα να μην αρρωστήσουν! Τώρα θυμήθηκε την αναβάθμιση του ΕΣΥ η Νέα … [Read More...]

ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ : ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, Απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο επέκταση του προσήνεμου μόλου Όρμου Μαραθοκάμπου

ΣΑΜΟΣ: Απεντάχθηκε, τελικά, από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Επέκταση του προσήνεμου μόλου λιμένος Όρμου Μαραθοκάμπου Σάμου» τελικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων … [Read More...]

&.Δεν με βλέπει κανείς ας εγκαταλείψω τον σκύλο στην Αγ. Κυριακή Μυτιλήνης….&. Όμως ένα αυτόπτης μάρτυρας χάλασε τα σχέδια του

ΛΕΣΒΟΣ: Χτες (9/6/2023) το απογευμα στην Αγια Κυριακη Μυτιλήνης σταματησε ενα αγροτικό ΙΧ.Ο οδηγός κατέβηκε, έβγαλε ένα σκύλο που είχε στην καρότσα και… εξαφανίστηκε. Δεν … [Read More...]