Ψήφισμα του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΛΗΜΝΟΣ:

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τίθεται κατά της εφαρμογής του νομοσχεδίου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» .
 Αρχικά, όσον αφορά την μέγιστη διάρκεια φοίτησης (ν+2 για τμήματα τετραετούς φοίτησης και ν+3 για τμήματα με παραπάνω από 4 έτη φοίτησης), το πρόβλημα το οποίο φαίνεται να προσπαθεί να λύσει το νομοσχέδιο με το συγκεκριμένο μέτρο, είναι οι «αιώνιοι» φοιτητές, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν το κράτος όπως οι φοιτητές που διεκπεραιώνουν το πρόγραμμα σπουδών στο καθορισμένο χρονικό περιθώριο φοίτησης, καθώς οι πρώτοι δεν διαθέτουν πάσο, δεν δικαιούνται δωρεάν στέγαση και γενικά δεν απασχολούν κρατικές οικονομικές επιβαρύνσεις.
 Επιπλέον, οι βάσεις εισαγωγής δεν αντιπροσωπεύουν την ποιότητα μιας σχολής και κατά συνέπεια την ποιότητα του φοιτητή που θα περάσει σε ένα τμήμα με χαμηλά μόρια. Οι βάσεις εισαγωγής αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα την ζήτηση που υπάρχει για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μεταξύ ποιότητας και ζήτησης πιθανώς υπάρχει συσχέτιση, αλλά σε καμιά περίπτωση η ποιότητα δεν είναι το κύριο κριτήριο. Αντ’ αυτού ο περιορισμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό, χωρίς την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα βελτιώσει το ποσοστό (30%) μη-περάτωσης του κύκλου σπουδών, αφού οι υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν πιο στοχευμένες επιλογές.
 Στη συνέχεια, η χρηματοδότηση των εμπλεκομένων στην ασφάλεια και την προστασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον ήδη ελλειμματικό Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ( Ε. Λ. Κ. Ε. ). Θα πρέπει τα θέματα ασφαλείας να χρηματοδοτούνται από άλλα κρατικά κονδύλια τα οποία αφορούν την ασφάλεια.
 Επίσης, η συμμετοχή των παραγόντων της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σε διοικητικές διαδικασίες (Επιτροπή Ασφαλείας και Προστασίας) κρίνεται μη απαραίτητη. Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι παραπάνω από ικανά και οι μόνοι αρμόδιοι ώστε να διευθετήσουν τα περί ασφαλείας του Πανεπιστημίου αποτελώντας το διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Επιπρόσθετα, σε μεγάλες πανεπιστημιακές μονάδες, η αστυνόμευση καθίσταται περιττή, αλλά μπορεί να υπάρξει μια μικρή ομάδα αρμόδιου προσωπικού ασφαλείας, όπως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συγκεκριμένα για το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, λόγω της απουσίας ενιαίων δομών, των μηδενικών συμβάντων παραβατικότητας εντός του χώρου του τμήματος καθώς και του μικρού μεγέθους της μονάδας, οι χώροι του τμήματος (αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικά κτήρια, εργαστήρια, φοιτητικές εστίες και λέσχη σίτισης) επίσης δεν χρήζουν αστυνόμευσης και ύπαρξης Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας.
 Ειδικότερα, η ύπαρξη αστυνόμευσης και η καταγραφή ήχου και εικόνας στους χώρους της φοιτητικής εστίας και της λέσχης σίτισης παραβιάζει την ιδιωτικότητα των φοιτητών.
 Εν κατακλείδι, η ασφάλεια και η προστασία, θεμιτό είναι να διασφαλίζονται διότι εγγυώνται την ομαλότητα και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, γεγονός το οποίο συντελείται σε έναν ικανοποιητικό βαθμό στο σύνολο των τμημάτων. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται χρήσιμη η εφαρμογή του νομοσχεδίου στις πανεπιστημιακές μονάδες.

Ελλάδα 10/02/2021
Ο Φοιτητικός Σύλλογος του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Σε έναν γύρο θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής, όποιος δεν συμμετάσχει θα υποβιβασθεί

ΣΑΜΟΣ: Η Επιτροπή Διοργανώσεων στην συνεδρίασή της στις 25/02/2021 αποφάσισε τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής περιόδου 2020 -2021, με την διεξαγωγή … [Read More...]