27.426,15€ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΧΙΟΣ :
Με απόφαση που υπογράφει ο Παντελής Λεγάτος με την ιδιότητα του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου έγινε απευθείας ανάθεση 27.426,15€. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των λοιπών εγκαταστάσεων, πλην κτιρίων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΔΩ. 

Latest..