Ακριβά εισιτήρια και καθυστερήσεις στην καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου – Ο υπουργός απαντά

ΙΚΑΡΙΑ: Η απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Αναφορές / 28-με επιστολή του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χαράλαμπου Μαμουλάκη αναδεικνύει το ζήτημα των υψηλών τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και προτείνει ως επιλογή άμεσης έκπτωσης, την τροποποίηση της διαδικασίας πίστωσης του μεταφορικού ισοδύναμου, με απευθείας πίστωση του κατά την έκδοση των εισιτηρίων, με  βάση τον Αριθμό Νησιώτη του πληροφοριακού συστήματος του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 28/21-07-2023 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Αναφορά γνωρίζεται ότι με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 4948/2022 (Α΄ 125), εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2002 η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/1992 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 (L 364).
Σε συμμόρφωση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21-03- 2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 530), σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε συνδέσεις λιμένων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια – προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, όπως ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός διακινούμενων επιβατών και ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων εταιρειών.
Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο (01/11/2022 – 31/10/2023), με την υπ’ αριθμ. 2252.2- 4/74492/22/19-10-2022 απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΥΤΕ4653ΠΩ-Ν0Γ) καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, μεταξύ των οποίων και οι συνδέσεις του λιμένα Πειραιά με τους λιμένες των νήσων Μυκόνου, Ικαρίας και Σάμου. Ως εκ τούτου, οι τιμές των ναύλων επιβατών και οχημάτων των ανωτέρω συνδέσεων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.
Για τις συνδέσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια απελευθέρωσης των ναύλων καθώς και για τις συνδέσεις που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα δρομολόγια), εφαρμόζεται το κρατικό ναυλολόγιο, ήτοι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζει την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση της οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, των ΙΧΕ οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρα και την τιμή ανά μέτρο στα φορτηγά. Οι τιμές του κρατικού ναυλολογίου έχουν καθορισθεί με την αριθ. πρωτ. 3323.1/01/05/26-05-2005 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 718), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σημειώνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2932/2001, όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 4948/2022, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/03-04-2003 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄438), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία στις κατηγορίες των ομάδων ατόμων και οχημάτων που δικαιούνται να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
α) άποροι,
β) παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών,
γ) ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βοηθοί – συνοδοί αυτών,
δ) άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, συνοδοί αυτών,
ε) πολύτεκνοι,
στ) φοιτητές – σπουδαστές Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και σπουδαστές όλων των Α.Ε.Ν.-Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.,
ζ) αναπηρικά οχήματα ΙΧΕ.
Επίσης, δυνάμει της παρ. 11 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3323.1/01/05/26-05-2005 κοινής απόφασης
Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 718), στο πλαίσιο του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, παρέχεται το δικαίωμα στις δραστηριοποιούμενες πλοιοκτήτριες εταιρείες να χορηγούν πάσης φύσεως εμπορικές εκπτώσεις επί των ναύλων επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι η Κυβέρνηση, μεταφέροντας το αίτημα της κοινωνίας προς τους ακτοπλόους για εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων, πέτυχε ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των ακτοπλοϊκών εταιρειών να ανταποκριθεί με εκπτώσεις της τάξεως του 20%.
Τέλος, ως προς τους δικαιούχους και τη διαδικασία καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), εφαρμογής τυγχάνουν τα άρθρα 18 και 21 του ν. 4832/2021 (Α΄172), αντίστοιχα. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει μεριμνήσει έγκαιρα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες επεξεργασίας και καταχώρισης των στοιχείων που αφορούν στο Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιβατών, επιχειρήσεων και καυσίμων, ενώ έχει υποβάλει πλήρη και τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τις απαιτούμενες πιστώσεις για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου. Επίσης υπογραμμίζεται ότι για την ορθή εφαρμογή του μέτρου στο σκέλος των επιχειρήσεων, διενεργούνται έλεγχοι πριν την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. Την παρούσα χρονική περίοδο τελούν εν εξελίξει 597 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε καταβολή περίπου 13.000.000€.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Latest..

Με ένα ερώτημα για το φραγμά του Κάσπακα η 1η Συνεδρίαση Επιτρ. Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Λήμνου.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Όλγα Γεροβασίλη: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της εν μέσω αποδοκιμασιών- Ο Κασσελάκης σηκώθηκε να κατευνάσει το πλήθος

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

12.402,00€ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΧΙΟΣ : Με απόφαση του Λιμενικού Ταμείου που υπογράφει ο Πρόεδρος, Π. Λεγάτος εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 10.342,80 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης οικονομικού έτους 2024 για … [Read More...]

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από το βράδυ της Κυριακής

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]