ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΣΑΜΟΣ: Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, με δεδομένη την ύπαρξη μεγάλου ύψους οφειλών, οι οποίες δενΟ Δήμος Ανατολικής Σάμου, με δεδομένη την ύπαρξη μεγάλου ύψους οφειλών, οι οποίες δενέχουν ρυθμιστεί ή τακτοποιηθεί, και σε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους δημότες ώστενα υπάρξει άμεση και χωρίς επιπτώσεις τακτοποίησή τους, απευθύνει ανοιχτή επιστολή προςτις δημότισσες και δημότες για το ζήτημα.Αγαπητή Δημότισσα/Αγαπητέ Δημότη,Είναι ήδη γνωστό ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πουπροκύπτουν από την μη είσπραξη οφειλών. Με την επιστολή αυτή απευθυνόμαστε σε εσάςπου έχετε οφειλές παρελθόντων ετών προς τον Δήμο.Είναι ειλημμένη απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει άμεσα σε συντονισμένεςπροσπάθειες είσπραξης των οφειλομένων δημοτικών τελών.Σε περίπτωση που οιπροσπάθειές μας δεν έχουν αποτέλεσμα, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μέτρααναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων ποσών.Στα πλαίσια αυτά θα ληφθούν και ταπροβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς μέτρα που αφορούν την χρήση νερού σεόσους δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους και δη σε αυτούς που επί σειρά ετών δενανταποκρίνονται.Προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη των παραπάνω μέτρων παρακαλούμε να προσέλθετεέως τις 30 Απριλίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να εξοφλήσετε ήρυθμίσετε (όπου είναι επιτρεπτό) τις οφειλές προηγούμενων ετών.Στόχος μας είναι να αποφευχθούν αντιδικίες με τους πολίτες και να διασφαλίσουμε τηνεπίλυση του προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Latest..