Απάντηση του ΥNANΠ στον Βασίλη Α. Υψηλάντη για θεσμοθέτηση των Λιμένων Καλύμνου και Λέρου ως μόνιμων πυλών εισόδου και εξόδου

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

<!–
Error: wp_booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_9 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
/home/kalymnos/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_api.php (rara-error)
–>
Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε Αναφορά με τα αιτήματα Φορέων και Επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου προκειμένου να εξεταστεί α) η αναστολή ή η δραστική μείωση του ΤΕΠΑΔΑΧ και β) η θεσμοθέτηση των Λιμένων Καλύμνου & Λέρου ως μόνιμες πύλες εισόδου – εξόδου.
Στο δεύτερο θέμα που αφορά στην θεσμοθέτηση των Λιμένων Καλύμνου & Λέρου ως μόνιμες πύλες εισόδου – εξόδου,στην απάντηση του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης αναφέρει:
Όσον αφορά στον καθορισμό συνοριακών σημείων διέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν.4251/2014 (Α΄ 80) «6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της Χώρας προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόμενων προσώπων.
Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών των σημείων καθορίζονται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.».
Σύμφωνα δε με το άρθρο 176 παρ. 3 του ν. 5038/2023 (Α΄81), «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ανακαθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επιτρέπονται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη Χώρα […]»
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 εδ. ε του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), το Τμήμα Ελέγχου Συνόρων της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), μεταξύ άλλων, εξετάζει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, τα αιτήματα θεσμοθέτησης νέων διαβάσεων ως σημείων εισόδου – εξόδου στην ελληνική επικράτεια και υποβάλλει προτάσεις κατάργησης ή αναστολής της λειτουργίας τους. Συνεπώς, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του εκάστοτε χώρου/λιμένα υποβάλλει σχετικό αίτημα οριοθέτησης συνοριακού σημείου διέλευσης (χώρος/πύλη Schengen) στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., η οποία, εφόσον πληρούνται οι αρχικές προϋποθέσεις που θέτει, διαβιβάζει το αίτημα για απόψεις στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027», η οποία περιλαμβάνει και: α) τη διαμόρφωση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων της Καλύμνου, με προϋπολογισμό 403.200,00€ και β) τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στη Λέρο, με προϋπολογισμό 412.800,00€. Παράλληλα, η εν λόγω δράση, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για την ωρίμανση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων του οποίου αρμόδιο ορίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, βάσει του ν. 4799/2021 (Α΄78). Σημειώνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του άρθρου 137 του ν. 4759/2020 (Α΄245), έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την υλοποίηση των κτηριακών υποδομών στους λιμένες Καλύμνου και Λέρου με τα υπ. αριθμ. 3123.30/37847/2021/28-05-2021 και 3123.30/71788/2021/01-10-2021 έγγραφά της, αντιστοίχως.

Latest..

2ο GEO NISYROS SUMMER FESTIVAL

ΚΩΣ: 2ο GEO NISYROS SUMMER FESTIVAL Η Νίσυρος, από τα μεγάλα ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας, περιλαμβάνεται στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας … [Read More...]