Ασφαλτοστρώσεις επί της επαρχιακής οδού, στην Κέφαλο

ΚΩΣ:

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ‘’Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ επί του Κεντρικού Άξονα Νήσου Κω’’ με ανάδοχο την εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα:

  1. Στο τμήμα από την έξοδο του οικισμού Κεφάλου Χ.Θ. 38+730 έως τη διασταύρωση προς Λιμιώνα Χ.Θ. 37+665. 
  2. Στο τμήμα από διασταύρωση προς Λιμιώνα Χ.Θ. 37+665 έως διασταύρωση με Ε.Ο. προς Κω Χ.Θ. 33+950. 

θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης έως τις 7/09/2023. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Latest..