ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΥΡΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΙΟΣ :
Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή Πεδίου Βολής επί μ/ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ, που περικλείεται από τα παρακάτω όρια ασφαλείας:
                        (1)       35SMC3668261124
                        (2)       35SMC3670762631
                        (3)       35SMC3769062623
                        (4)       35SMC3767861087
Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Latest..

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑ

ΧΙΟΣ : Σε ένα ακόμη ζήτημα καθημερινότητας η Δημοτική Αρχή Μαλαφή πήρε κάτω από τη βάση, καθώς η απουσία προγραμματισμού ήταν εμφανής. Συγκεκριμένα τα σκίαστρα στην Απλωταρία που … [Read More...]