Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Μυτιλήνη – Τετάρτη 3 Ιανουαρίου

ΛΕΣΒΟΣ:

Η ΔΕΥΑΛ πρόκειται να επισκευάσει έκτακτη βλάβη του δικτύου ύδρευσης  σήμερα Τετάρτη 03/01/2024 από ώρα 8:00 έως 13:30 στη διασταύρωση των οδών Ολυμπίου Γυμνασιάρχου και Αριστείδου Δελή. Για το λόγο αυτό  θα γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ολυμπίου Γυμνασιάρχου από το ύψος της οδού Ήρινας.Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Latest..