Δήμος Ανατ. Σάμου: Δημοπρασία για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας 2023-2025

ΣΑΜΟΣ: Στη διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2023-2025, προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος προχωρεί ο δήμος Ανατολικής Σάμου.
Καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση (29/5/23) της διακήρυξης στον τοπικό εβδομαδιαίο τύπο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο δημαρχιακό κατάστημα του δήμου Ανατολικής Σάμου.
Eπαναληπτική δημοπρασία για τα τμήματα που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Latest..