Ο Δήμος Χάλκης ενημερώνει ότι είναι ο τιμώμενος Δήμος για το 2024, στην μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον στην Αθήνα

ΚΩΣ:

Η Attica Green Expo καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων που αφορούν το περιβάλλον και την πράσινη οικονομία.
• Δημόσιοι Φορείς
• Έξυπνες πολεις
• Βιώσιμη κινητικότητα & Πράσινες μεταφορές
• Πράσινη Ενέργεια
• Συστήματα Ανακύκλωσης
• Πράσινος Τουρισμός
• Ιδιωτικές εταιρείες
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Attica Green Expo έχει ταυτιστεί ως έκθεση θεσμός για το περιβάλλον αφού αποτελεί σημείο συνάντησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πολίτη και της νέα γενιάς.
Η πρώτη βιωματική έκθεση στην Ελλάδα, ένα – Eco Meet – Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων με κοινή συνισταμένη το περιβάλλον.
Στην 3η Attica Green Expo που θα πραγματοποιηθεί θα παρουσιαστούν έργα και υπηρεσίες των παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτοί διάλογοι και θα προβληθούν οι Διεθνείς Τάσεις με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ένα υγιές περιβάλλον.
Για μια ακόμη χρονιά η Attica Green Expo στοχεύει στην εκπαίδευση όσων περισσότερων μαθητών μπορεί μέσα από σύγχρονα διαδραστικά παιχνίδια αλλά και την εκπάιδευση στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα από την Πανελλήνια Ένωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γενικών Γραμματέων <<Κλεισθένης>> και τον ιδιωτικό Φορέα Forum Training and Consulting.

Latest..