Δήμος Χίου: Ευκαιρία για την κατεπείγουσά του θεραπεία

ΧΙΟΣ : Όπως έχουν κατ’ επανάληψη  επισημάνει και άλλοι συμπολίτες μας και  γράψαμε και εμείς παλαιότερα,  παρά τις ικανότητες και τις αγαθές προθέσεις των εκάστοτε Δημάρχων και  των Δημοτικών Συμβούλων, ο αφύσικος σε μέγεθος Δήμος της Χίου είναι αδύνατον να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με συνέπεια να χωλαίνει διοικητικά, να μειονεκτεί έναντι γειτονικών νησιών ουσιαστικά, να ζημιώνει τα συμφέροντα των δημοτών  και να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής αυτών και ιδίως  των πέραν της κυρίως πόλεως περιοχών.    Για τούτο ακριβώς το πρόσφατο αίτημα του Δημάρχου κ. Γιάννη Μαλαφή στον κ. Πρωθυπουργό να υπάρξει διάσπαση του Ενιαίου Δήμου, κάτι που αποτελούσε  και βασική αρχή της προεκλογικής τού πρώτου εκστρατείας,  είναι δίκαιο να χαιρετιστεί ως πράξη  πολιτικής συνέπειας, υπευθυνότητας και ευαισθησίας.
    Εναπόκειται πλέον στους αρμόδιους φορείς της νήσου (τους δύο Βουλευτές, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στα πλαίσια μάλιστα της ειλημμένης επαινετής απόφασής τους να εργάζονται από κοινού για το συμφέρον της Χίου) να προβούν  στις ενδεδειγμένες για την υλοποίηση του ως άνω αιτήματος ενέργειες το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να θεραπευθεί η συγκεκριμένη παθογόνος ατέλεια, η οποία ταλανίζει, ως μη όφειλε, τη νήσο μας επί χρόνο μακρόν.
                                                                                         

Latest..