Δήμος Ικαρίας: Ανακοίνωση για πρόσληψη ατόμου ως ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου

ΙΚΑΡΙΑ: Ανακοίνωση εκδίδει ο Δήμος Ικαρίας για την πρόσληψη ενός ατόμου ως ειδικό συνεργάτη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και θα επικουρεί το έργο του Δημάρχου στο πλαίσιο γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης και λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Πιο αναλυτικά:
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα : Έναν Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου κατηγορίας εκπαίδευσης Δ.Ε.
Τα καθήκοντά του θα είναι τα εξής : Θα επικουρεί το έργο του Δημάρχου κατά την παρουσία του στις συνεδριάσεις Δ.Σ. Επίσης θα παρέχει υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έωςκαι 17).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημάρχου Ικαρίας (Δημαρχείο Ικαρίας, ώρες 8.30 – 14.30 καθημερινά), αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μαζί με την σχετική αίτησή τους σε απλά φωτοαντίγραφα :
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα
διορισμού του Ν. 3584/2007.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Πτυχία ξένης γλώσσας και πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ σε αντίγραφα
6. Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε επαγγελματικό τομέα δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα που αφορά γραμματειακή υποστήριξη και την διαδικασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Δημοσίων έργων.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ή έγγραφο, τυχόν συμβάλλει στην ενίσχυση των δηλουμένων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και εμπειρίας. Τυχόν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Επικουρικά προσόντα :
– Εμπειρία στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα προηγηθούν οι έχοντες εμπειρία στον οικείο Δήμο.
Πηγή: Διάυγεια

Σχετικά Άρθρα

Latest..

Λήμνος: Στο Επαρχείο επέστρεψαν οι αγρότες, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.(βίντεο+φωτό)

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Ακρίβεια: Μειώσεις από 14% έως 17% σε επτά κατηγορίες προϊόντων δείχνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]