Δήμος Λήμνου: Αναρτήθηκε ο Ισολογισμός για το 2021. Που πάνε τα χρήματα… έσοδα, έξοδα, αναλυτικοί πίνακες.

ΛΗΜΝΟΣ: Αναρτήθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Λήμνου για την χρήση του έτους 2021.Σε δεκαπέντε σελίδες  περιγράφονται λεπτομερώς τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου Λήμνου.
Πιο συγκεκριμένα :

Tο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 11.080.547,80.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 1.341.106,32, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 66.210,45 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των € 20.444,47.
Το συνολικό κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (κόστος παροχής υπηρεσιών, έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικά έξοδα, έξοδα για προβλέψεις υποτιμήσεων και ανόργανα έξοδα) ανήλθε στο ποσό των € 12.571.489,65.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2021 ποσού € 10.904.211,06 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2021 ποσού € 12.571.489,65 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2021 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € (10.904.211,06 – 12.571.489,65 =) -1.667.278,59.
Με δεδομένο ότι στα συνολικά έξοδα της χρήσεως περιλαμβάνονται και αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ποσού € 3.713.294,89 και ότι στα συνολικά έσοδα της χρήσεως περιλαμβάνονται και αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων ποσού € 2.844.120,51 το προ αποσβέσεων αποτέλεσμα ανέρχεται σε έλλειμμα ποσού € (- 1.667.278,59 + 3.713.294,89 – 2.844.120,51 = ) -798.104,21

Δείτε αναλυτικά τον ισολογισμό.
isologismos_dimou_limnos

Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..