Δημοτικό συμβούλιο Ανατ. Σάμου: Τα 36 θέματα στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου

ΣΑΜΟΣ: Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, με ώρα έναρξης τις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στην πλατεία Πυθαγόρα.
Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής 36 θέματα:1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
2. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου σε εθελοντές κτηνιάτρους για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.
3. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Κοκκάρι (θέσεις Μοχονήσι και Τέπες).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
4. Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση – Αναβάθμιση και δημιουργία πάρκων τσέπης”.
Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
5. Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
6. Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση και διαμόρφωση αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων της πρωτεύουσας του δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
7. Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή γηπέδου Κοκκαρίου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
8. Εισήγηση για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Στατική ενίσχυση συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
9. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣ του έργου “Στατική ενίσχυση του γυμναστηρίου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σσμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
10. Εισήγηση για έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης δήμου Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.
11. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Αμπέλου και Βλαμαρής”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
12. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση σχολικών μονάδων ΔΕ Πυθαγορείου δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
13. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Εργασίες για τη δημιουργία βρεφικού τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Πυθαγορείου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
14. Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ του 1ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
15. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
16. Εισήγηση για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλεως Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
17. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Χώρας”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
18. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην παραλιακή οδό Πυθαγορείου (θέση Ρεματάκι).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
19. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων Δ.Ε. Βαθέος (Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
20. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Καθαίρεση κατασκευών πρώην ΚΥΤ – Συλλογή και διαχωρισμός υλικών”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
21. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίων χερσαίας ζώνης λιμένα Σάμου λόγω της από 30/10/2020 σεισμικής δόνησης”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
22. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Έργα υποδομής, βελτίωσης εσωτερικής οδοποιίας δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
23. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου Κοκκαρίου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
24. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Ανάπλαση αυλών σχολείων – μικρών πάρκων ΤΚ Σαμίων – αμφιθεάτρου Γυμνασίου Σάμου και τελωνειακού σταθμού Πυθαγορείου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
25. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 1ης ΣΣ του έργου “Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός του κτιρίου «Ξενία», δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων λυμάτων Πυθαγορείου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
27. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “Επισκευή κοιμητηρίου Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.
28. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του δήμου Ανατολικής Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
29. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του δήμου Ανατολικής Σάμου στην υλοποίηση ΑΝΔΙΚΑΤ Interreg”.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
31. Έγκριση παραλαβής της υπηρεσίας “Αποκατάσταση μικρών σκαφών” για το Μουσείο Ναυπηγιών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
32. Πρόταση ίδρυσης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) σχολικού έτους 2024-2025.
33. Εισήγηση περί αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
34. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
35. Διαγραφές τελών από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βαθέος”.
 

Latest..

Ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων της Λήμνου και αξιοποίησή τους για τουριστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

ΛΕΣΒΟΣ: Με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας της Λήμνου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα ‘’Ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων της Λήμνου και … [Read More...]

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΟΣ : Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια τοποθέτησης του εορταστικού διακόσμου, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας την Πέμπτη 30/11/2023 και Παρασκευή 01/12/2023 κατά … [Read More...]