Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου: Τα 19 θέματα στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου

ΣΑΜΟΣ: Συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στην πλατεία Πυθαγόρα.Προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκαν 19 θέματα:
1. Υπογραφή σύμβασης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του πρώην πεδίου βολής Σάμου για διάστημα έξι μηνών και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος, αντιδήμαρχος.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η)- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023 δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
3. Αποχαρακτηρισμός τμήματος του εθνικού δικτύου Σάμου Ε.Ο. 62 που διέρχεται εντός του οικισμού Κοκκαρίου και ένταξη αυτού στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
4. Εισήγηση για τη συμμετοχή του δήμου Ανατολικής Σάμου στη δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” περιόδου 2023-2024.
Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
5. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” και ειδικότερα για τη λειτουργία του νέου βρεφικού τμήματος στον βρεφονηπιακό σταθμό Πυθαγορείου.
Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
6. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” και ειδικότερα για τη λειτουργία του νέου βρεφικού τμήματος στον βρεφονηπιακό σταθμό πόλεως Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
7. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης της
δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” και ειδικότερα για τη φιλοξενία 85 ρεφών στονδημοτικό βρεφικό σταθμό πόλεως Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
8. Εισήγηση για την τροποποίηση της μοριοδότησης της επανεγγραφής του παραρτήματος Ε΄ του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης της μελέτης “Ωρίμανση Μονάδας Κομποστοποίησης δήμου Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση – Συντήρηση Καταφυγίων”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση Κοινοτικών Οδών λόγω πλημμύρας της 2-2-2021”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Στατική ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου”.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης παράτασης στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
15. Έγκριση σύνταξης μελετών για την επέκταση δημοτικού φωτισμού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
16. Επιχορηγήσεις συλλόγων.
Εισηγητής: Δ/νση Πολιτισμού, Τουρισμού & Άθλησης.
17. Ορισμός υπολόγου (νομικό πρόσωπο) και υπευθύνου λογαριασμού (φυσικό πρόσωπο) για την πράξη “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σάμου”.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
18. Καθορισμός κοινοχρήστου χώρου.
Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ, αντιδήμαρχος.
19. Διάγραφες τελών από χρηματικούς καταλόγους ΔΕ Βαθέος.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

Latest..