ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ COSMOTE – ΤΟ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο Γ. ΜΑΛΑΦΗΣ

ΧΙΟΣ :
Ο Δήμος Χίου μισθώνει στην COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ δημοτική έκταση 625 τμ, στην περιοχή Καμπανάρης, στη θέση Κέναυρος, κοινότητας Πιτυούς για τοποθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι εννεαετής από 1- 4-2021 έως 31-3-2030. Στο άρθρο 2 του με Α.Π. 23763/1-4-2021 συμφωνητικού μίσθωσης, προβλέπεται: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με το παρόν και ορίζουν δύο χρονικές περιόδους μίσθωσης: α) η πρώτη περίοδος, με διάρκεια όχι ανώτερη των 3 ετών, αρχής γενομένης από 1-4-2021, θα αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις της μισθώτριας. Για την περίοδο αυτή το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται στο ποσό των 1.200,00€ (ήτοι 100€ μηνιαίως) πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% το οποίο θα είναι σταθερό, χωρίς καμία αναπροσαρμογή. β) Η δεύτερη περίοδος θα άρχεται με την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων της μισθώτριας και το ετήσιο μίσθωμα θα ανέλθει στο ποσό των 3.600,00€ (ήτοι 300€ μηνιαίως) πλέον χαρτοσήμου και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. 
Η μισθώτρια εταιρεία ητά να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου με παράταση της πρώτης μισθωτικής περιόδου για ένα έτος ακόμα, λόγω του ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση του σταθμού εντός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου. 
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε <<Να ικανοποιηθεί το αίτημα της εταιρείας για παράταση ενός χρόνου της πρώτης μισθωτικής περιόδου, διότι υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του σταθμού βάσης στην περιοχή και για την οποία έχει δεσμευθεί η εταιρεία σε προσωπική μας επικοινωνία ότι θα τελειώσει το 2024. Εξάλλου η δεύτερη μισθωτική περίοδος θα ξεκινήσει με την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων της μισθώτριας>>. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα της «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράταση το αργότερο έως ένα -1- επιπλέον έτος της πρώτης μισθωτικής περιόδου. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Latest..