Εκδήλωση Ιστορικής Μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

ΣΑΜΟΣ: Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τελεσθεῖ ἐπιμνημόσυνη Δέηση, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἐθνομαρτύρων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἡρωϊκῶς ἀγωνισάμενοι κατά τήν προάσπιση τῆς Βασιλεύουσας, μέ πρῶτο, τόν τελευταῖο πρόμαχο αὐτῆς αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον τόν Παλαιολόγον καί θά ἀναγνωσθεῖ εἰδική πρός τοῦτο συνταχθεῖσα εὐχή. Τήν ἐκδήλωση αὐτή θά πλαισιώσει ὁμάδα Ἱεροψαλτῶν καθώς καί ἡ παιδική καί νεανική χορωδία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, «εὐΩΔΗα», πού θα ἀποδώσουν θρήνους τῆς Ἁλώσεως.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Latest..

Καθάρισε εθελοντικά δημοτικό δρόμο στις Ελιές, αλλά μάταια περιμένει το Δήμο να απομακρύνει τις σακούλες με τα σκουπίδια που συγκέντρωσε!(video)

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Βλέποντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων, αν και η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει, δεν είχαν σκοπό να καθαρίσουν δημοτικό δρόμο, στην περιοχή στις Ελιές, … [Read More...]